Konular

• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler


Dergiler

Dergi Yöneticisi
Editör
Hakem
Yazar
Okur

Makaleler


K. ÇELİK
İçindekiler, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2020)
K. ÇELİK
İçindekiler, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2019)
K. ÇELİK
İçindekiler, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2019)
K. ÇELİK
23. Sayı İçindekiler, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2019)
P. YAŞAR SAATÇIOĞLU
BOR Özel Sayısı İçindekiler, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2019)
N. TORUN, E. CENGİZ
ENDÜSTRİ 4.0 BAKIŞ AÇISININ ÖĞRENCİLER GÖZÜNDEN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ (TKM) İLE ÖLÇÜMÜ, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2019)
K. ÇELİK
İçindekiler, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2019)
M. DEMİR, Z. GÖK DEMİR
CONSUMER SWITCHING BEHAVIOR IN BANKING INDUSTRY: CAN CONSUMER BASE BE PURCHASED, OR EARNED?, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2019)
F. ÇITAK, P. DUFFY
ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN FOOD PROUCT SECTOR IN TURKEY, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2019)
K. ÇELİK
Sunuş, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2018)
K. ÇELİK
21. Sayı Künye, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2018)
C. MEYDAN, Ç. KAHRAMAN
ÇALIŞANIN ÖRGÜTE BAĞLILIĞINDA LİDERİN POZİSYON VE KİŞİSEL GÜCÜNÜN ETKİSİ, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2018)
H. USUL
17. UİK Sunuş, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2018)
T. YAKICI AYAN, H. ERDEM
18. EYİ Sunuş, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2018)
K. ÇELİK
20. Sayı Künye, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2018)
H. KURTULDU
İçindekiler, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2017)
G. GÜNAY
Sunuş, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2017)
K. ÇELİK
19. SAYININ KÜNYESİ, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2017)
K. ÇELİK
18.SAYININ KÜNYESİ, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2017)
K. ÇELİK
DERGİNİN KÜNYESİ, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2016)