Cilt: 18 Sayı: 4, 27.12.2018

Yıl: 2018

Araştırmalar

Araştırma Makalesi

2. Is Iron Deficiency Anemia Associated with Cognitive Functions in Reproductive-Age Women?

Araştırma Makalesi

5. Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları

Araştırma Makalesi

14. How Would Doctors Want to Die if They Had a Terminal Stage Illness? A Survey Study

Araştırma Makalesi

19. Diyabetik Retinopatisi Olmayan Tip 1 Diyabet Olgularında Retinal Mikrovasküler Yapıların İncelenmesi

Araştırma Makalesi

20. Importance of Sodium Levels for Geriatric Patients Presented to the Emergency Department with a Simple Fall

Araştırma Makalesi

22. Thiol/Disulphide Homeostasis Neutrophil Lymphocyte and Platelet Lymphocyte Ratio in Emergency Department Patients with Renal Colic

Araştırma Makalesi

23. Toksik Nodüler ve Multinodüler Guatrlı Hastalarda Tiroid Kanser Sıklığı

Olgular

Editöre Mektup