Hakkında

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından 2014 yılı Ağustos ayından itibaren yayın hayatına başlayan Artuklu Akademi Dergisi, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz 1. sayısından itibaren cilt/sayı düzeninde yayınlanmaktadır. Aralık 2018’de yayınlanan (c.5/sa.2) sayıyla birlikte beş (5) yılını dolduran Artuklu Akademi, ilk sayıdan itibaren TÜBİTAK/ULAKBİM’in sağladığı DergiPark online sistemini kullanmaktadır. Artuklu Akademi Dergisi, 2018 yılından itibaren TUBİTAK/ULAKBİM TR DİZİN (SBVT) indeksinde ve 2020 itibariyle uluslararası alan indekslerinden olan EBSCO'da taranmaktadır.