Danışma Kurulu

Alparslan Açıkgenç (Prof. Dr., Yıldız Teknik Ü.)

Muvaffak Abdullah Abdülkadir (Dr., Mekke Ümmü'l-Kura Ü.)

Rahim Acar (Prof. Dr. Marmara Ü.)

Ömer Mahir Alper (Prof. Dr., İstanbul Ü.)

Ramazan Altıntaş (Prof. Dr., Necmettin Erbakan Ü.)

Kemal Ataman (Prof. Dr., Marmara Ü.)

Bilal Aybakan (Prof. Dr., İbn Haldun Ü.)

İrfan Aycan (Prof. Dr., Ankara Ü.)

Vecdi Bilgin (Prof. Dr., Uludağ Ü.)

Mehmet Ali Büyükkara (Prof. Dr., İstanbul Şehir Ü.)

İbrahim Çapak (Prof. Dr., İstanbul Ü.)

Şehmus Demir (Prof. Dr., Gaziantep Ü.)

Richard Foltz (Prof., Concordia University)

Şinasi Gündüz (Prof. Dr., İstanbul Ü.)

Salim al-Hassani (Prof., University of Manchester)

Ali Muhyiddin el-Karadaği (Dr., Katar Ü.)

Ali Osman Kurt (Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Ü.)

Metin Özdemir (Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Ü.)

Mahfuz Söylemez (Prof. Dr., İstanbul Ü.)

Eyüp Tanrıverdi (Prof. Dr., Dicle Üniv.)

Necdet Tosun (Prof. Dr., Marmara Ü.)

* Soyadına göre alfabetik sıra