Amaç ve Kapsam

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, hukuk alanı ve hukukla ilişkili diğer alanlarda hazırlanan özgün ve bilimsel çalışmaların yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yazılı ve elektronik ortamda yayımlanması suretiyle literatüre katkı sağlama amacındadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde, hukuk ve ilişkili diğer alanlarda akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından Türkçe ve diğer yabancı dillerde hazırlanan makale, karar incelemesi, çeviri, kitap incelemesi gibi bilimsel çalışmalara yer verilmektedir.

Dergide yayımlanacak hakemli makaleler, çift kör hakemlik esasına göre hakem incelemesinden geçirilmektedir.

Yayımlanma Ayları
Ocak Haziran

Creative Commons Lisansñ

ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.