Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YAZICIOĞLU Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye
Arş. Gör. Mehmet BARUTÇU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Arş. Gör. Celil ŞAHİN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkiye
Arş. Gör. Muhammed Mansur KARADAĞ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye
Arş. Gör. Gökberk ÖZSÖKER Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkiye
Arş. Gör. Elif Banu VARLI Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Gülin Güngör, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Doğan Soyaslan, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. İzzet Özgenç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yücel Oğurlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Bülent KENT Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Mustafa AVCI Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Refik KORKUSUZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Mustafa ATEŞ ANKARA BAROSU Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Rauf KARASU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Prof. Dr. Ömer ANAYURT ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye
Prof. Dr. Yusuf AKSAR MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Prof. Süleyman YILMAZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye

Creative Commons Lisansñ

ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.