Makale Değerlendirme Süreci

ÖN DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Dergi'ye bir eser gönderildiğinde öncelikle, derginin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olup olmadığı incelenmektedir. Bu kapsamda, öncelikle eserin atıf kuralları ve metin yapısının yazım kurallarına uygun olup olmadığı genel olarak incelenmektedir. Aynı zamanda eserin intihal oranını tespit etmek için intihal raporu alınmaktadır. Eserin intihal oranının % 25'ten fazla olması halinde, başka bir işleme gerek olmaksızın eser, editör kurulu tarafından reddedilmektedir. Eserin yazım kurallarına ve atıf usulüne uygun olmaması halinde, bu durum yazara bildirilmekte ve 1 ay içinde yazım kurallarına ve atıf usulüne uygun halin gönderilmesi aranmaktadır. Bu süre zarfında yazar tarafından gerekli değişiklikler yapılıp eser gönderilmezse, editör kurulunun eseri reddetme yetkisi bulunmaktadır. Eserin atıf usulüne, yazım kurallarına uygun olması ve intihal raporunun belirlenen orandan daha az olması halinde, eserin incelenmesi için hakem tayin edilmektedir. Yazar tarafından değişiklik yapılmasının gerektirdiği haller dışında ön inceleme aşaması ve hakem tayini 7 (yedi) iş günü içerisinde tamamlanmaktadır.

15297

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Hakem değerlendirme süreci DergiPark üzerinden yürütülmektedir. Dergi'de çift kör hakemlik esasına göre yayın süreci yürütülmektedir. Hakemler eserin ilgili olduğu alan dikkate alınarak belirlenmektedir. Bir eser için hakem belirlendikten sonra, ilgili hakeme eseri incelemesi için davet gönderilmektedir. Hakem daveti yedi gün içerisinde kabul edebilir veya reddedebilir. Yedi günlük süre içinde davete ilişkin hakem bir işlem yapmazsa, ek beş günlük süre verilmektedir. Bu süre içinde de bir işlem yapılmaması halinde, başka bir kişi hakem olarak tayin edilmektedir. Hakemin daveti kabul etmesi halinde, 20+7 (yirmi gün + yedi günlük uzatma süresi) gün inceleme süresi verilmektedir.

Hakemin yazardan eser üzerinde değişiklik talep etmesi halinde, yazarın gerekli değişiklikleri hakem raporunun kendisine iletildiği tarihten itibaren bir ay içinde tamamlaması ve eserin güncel halini editör kuruluna göndermesi beklenmektedir. Hakem değişikliklerine göre eserin belirtilen sürede Dergi'ye gönderilmemesi halinde, editör kurulunun eseri reddetme yetkisi bulunmaktadır.

Hakemlerin değerlendirmelerinden birinin olumlu diğerinin olumsuz olması halinde aynı esaslara göre üçüncü bir hakem belirlenmektedir. Üçüncü hakemin raporunun olumlu olması halinde eserin yayınlanmasına, olumsuz olması halinde reddedilmesine karar verilmektedir. 

Hakem değerlendirmesinin iki hakem ile tamamlandığı durumlarda hakem sürecinin yaklaşık üç ayda, üç hakemle tamamlandığı durumlarda yaklaşık dört ayda tamamlanması öngörülmektedir.

15298

DÜZENLEME SÜRECİ

Hakemlerin olumlu görüşte bulunduğu eserler yayınlanmak üzere editör kurulu tarafından düzenlemeye alınmaktadır. Bu aşamada, eserin yazım kuralları ve atıf usulüne uygun olup olmadığı bir kere daha gözden geçirilmektedir. Esasa ilişkin olmayan basit düzeltmeler word ortamında değişiklikleri izle moduyla gösterilerek editör kurulu tarafından yapılmakta ve bu husustaki değişikliklere uygun olarak eserin yayınlanacağı yazara bildirilerek yazarın onayı alınmaktadır. Eserde yazar tarafından değişiklik yapılmasının gerektiği durumlarda yazardan değişiklikleri tamamlaması talep edilmektedir.

Düzenleme sürecinde derginin tam sayı formatına uygun olarak yayınlanacak bütün eserler tek bir dosyada birleştirilmektedir. Sayı tam dosyasının tamamlanması ile birlikte, dergi nüshası yayımlanmak üzere yayınevine gönderilmektedir. Son olarak, yayım/yayın tarihlerine uygun olarak basılı ve online sayılar yayımlanmaktadır/yayınlanmaktadır. 

Hakem değerlendirme raporu örneği (değerlendirme kriterleri) için bkz. ASBÜHFD Hakem Değerlendirme Kriterleri

15301

Son Güncelleme Zamanı: 14.01.2021 17:10:27

Creative Commons Lisansñ

ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.