Cilt: 3 Sayı: 1, 1.06.2019

Yıl: 2019

Makaleler

Araştırma Makalesi

4. Uygur Urianhay Dili Üzerine Genel Bir Tanıtım

Araştırma Makalesi

6. Oruk Yazıtı

Tanıtımlar


      Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemli Süreli Yayındır. Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

     The Journal of Asian Studies International Social Science, Peer-review Published. Spring and Autumn to be published two times a year.