Cilt: 2 Sayı: 1, 10.07.2021

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Kamil UNUR MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ 0000-0003-2992-7427
Turizm
Doç. Dr. Dilek ATÇI MERSIN UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM
Otel İşletmeciliği, Rekreasyon Yönetimi, Turizm Yönetimi
Örgütsel Davranış, Turizm Yönetimi
Makine Öğrenme, Yapay Zeka, Bulanık Hesaplama, Zaman Serileri Analizi, İstatistik, İstatistiksel Analiz, Uygulamalı İstatistik, Yöneylem, Üretimde Optimizasyon
Doç. Dr. Bayram KANCA Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi 0000-0002-0398-8152
Otel İşletmeciliği, Turizm, Sürdürülebilir Turizm, Turizm Pazarlaması, Turizm Yönetimi
Doç. Dr. Çağdaş ERTAŞ Şırnak University
Turizm, Rekreasyon Yönetimi, Sürdürülebilir Turizm
Dr. Öğr. Üyesi Sibel OĞUZ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Pazarlaması

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi yayıncı Bayram KANCA tarafından CC BY-NC-SA 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1sa.svg?ref=chooser-v1 ile lisanslanmıştır.