Yıl 2019, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 274 - 283 2019-03-26

The Analysis of Mavi Bisiklet (Blue Bicycle, 2016) in the Context of The Representation of Child
Mavi Bisiklet Filminin Çocuk Temsili Bağlamında İncelenmesi

Ömür YILDIRIM [1]


It is impossible to consider cinema separately from the very society in which cinema is located. Cinema comes into existence in a society via the influence of economic, political and cultural elements comprised by that society. Turkish cinema has embarked on a new quest as a result of the changes in Turkey after 2000. The analysis of the movie Blue Bicycle was made in the context of child image, together with some example films that are told from the perspectives of child heroes, who are frequently applied by Turkish directors. The cinematic narrative applied in the movie, Blue Bicycle, the children's acting experiences as real-life sections, and the plain story structure ensured that the movie was successfully transferred to the audience. As a result, the reason why the movie has succeeded, how the director has projected child image on cinematic narrative are analyzed, and the analysis of Ümit Köreken's movie was made.

Sinemayı içinde bulunduğu toplumdan ayrı düşünmek olanaksızdır.  Sinema bulunduğu toplumda, o toplumun ekonomik, siyasi, kültürel öğelerinin etkisiyle var olmaktadır. Türk sineması 2000 yılından sonra Türkiye’de oluşan değişimler sonucunda yeni bir arayış içine girmiştir.  Türk sineması bağımsız filmlerin ülkeye getirdiği ödüller ile dünyaya kendini tanıtmaya çalışmaktadır. Türk yönetmenler tarafından sıkça kullanılan çocuk kahramanlar gözünden anlatılan film örnekleriyle, Mavi Bisiklet filminin çocuk imgesi bağlamında incelenmesi yapılmıştır. Mavi Bisiklet filminde kullanılan sinema dili, çocuk oyuncuların kendi hayatlarından kesitler şeklinde sunulan oyunculuk deneyimleri ve sade anlatı yapısı filmin seyirciye başarılı bir şekilde aktarılmasını sağlamıştır. Tüm bunların sonucunda Mavi Bisiklet filminin başarısının nedeni ve yönetmenin çocuk imgesini sinema diline nasıl yansıttığı incelenmiş ve Ümit Köreken’in filminin analizi yapılmıştır. 


 • 6. Seans. (2016, 19 Aralık). Ümit Köreken Mavi Bisiklet filmi söyleşisi [Video]. Erişim Adresi: https://www.youtube.com/watch?v=KM4lqiL9d3A
 • Düzcan, B. (2017). Yeni Türkiye sinemasında yetişkinliğe geçiş: Sivas ve hayat var filmlerinde cinsiyet, güç ve oyun. Akdeniz İletişim Dergisi, 144-158.
 • Gezer, S. (2016). Varlığın içkinliğinden türeyen hayat fikri: Abbas Kiarostami, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz sinemalarına bakış. Sine Filozofi, 1(1), 62-67.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Mavi Bisiklet Şiiri. (t.y.). Erişim Adresi: https://www.edebiyatdefteri.com/siir/881492/mavi-bisiklet.html
 • Mavi Bisiklet/Blue Bicycle (2016, 7 Nisan). İstanbul Kültür Sanat Vakfı Ümit Köreken Mavi Bisiklet filmi söyleşisi [Video]. Erişim Adresi: https://www.youtube.com/watch?v=8eJWYkCgnF4
 • Sevinç, Z. (2014). 2000 sonrası yeni Türk sineması üzerine yapısal bir inceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40, 97-118.
 • Sözen, M. (2012). İran yeni dalga sinemasında varoluşsal temalar ve yönelimler. Selçuk İletişim Dergisi, 7 (3), 218-233.
 • Tapper, R. (2007). Yeni İran sineması: siyaset, temsil ve kimlik (K. Sarısözen, Çev.) İstanbul: Kapı Yayınları.
 • Uğur, U. (2017). İran yeni dalga sineması ve Majid Majidi’nin “Cennetin Çocukları” filmi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 333-342.
 • Yaghmoorala, M. V. (2013). Majid Majidi filmlerinde sosyal ve kültürel anlatı yapısı (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 337422).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1472-5876
Yazar: Ömür YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Eylül 2018
Kabul Tarihi : 9 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

APA Yıldırım, Ö . (2019). Mavi Bisiklet Filminin Çocuk Temsili Bağlamında İncelenmesi . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (42) , 274-283 . DOI: 10.32547/ataunigsed.463447