Amaç

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. 

Derginin hedef kitlesini akademisyenler, eğitimciler, öğretmenler, öğretmen adayları, öğrenciler, yöneticiler ve eğitim çalışanları oluşturmaktadır.

Kapsam

Dergide, aşağıda verilen alanlarda yapılmış kuramsal veya uygulamalı çalışmalar yayınlanmaktadır: Eğitim Yönetimi, Eğitim Denetimi; Eğitim Felsefesi, Eğitim Tarihi ve Politikaları; Psikolojik Danışma ve Rehberlik; Erken Çocukluk Eğitimi, Okul öncesi Eğitimi; Özel Eğitim; Yetişkin Eğitimi; Mesleki ve Teknik Eğitim, Halk Eğitimi, Yaşam Boyu Öğrenme, Eğitim Hukuku, Eğitim Ekonomisi, Eğitim Tarihi, Eğitim Felsefesi, Öğretim Süreçleri, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Eğitimde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri; Eğitim Teknolojisi; Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme; Fen Eğitimi; Matematik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Fizik Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi; Müzik Eğitimi, Resim İş Eğitimi, Beden Eğitimi; Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi; Türkçe Eğitimi; Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Felsefe Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Tarih Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi ve Uygulamalı Dilbilim.