Editör

Prof. Dr. Ali Osman ENGİN

Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

E-posta: aliosman.engin@atauni.edu.tr
Telefon: 04422313550
Adres: Atatürk Üniversitesi
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
25240
ERZURUM

Editör Kurulu (Alan Editörleri- Editör Yardımcıları)

Dr. Öğrt. Üyesi Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN (TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANI)

Dr. Öğrt. Üyesi Seda OKUMUŞ (MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANI)


Dr. Öğr. Üyesi Seda OKUMUŞ

Turkey
seda.okumus@atauni.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Fen Bilgisi Eğitimi
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Dr. Esra MİNDİVANLİ AKDOĞAN

Turkey
emindivanli@atauni.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Dil Editörleri

Dr. Öğrt. Üyesi Merve GEÇİKLİ (İngilizce)

Dr. Öğrt. Üyesi Mine YILDIZ (İngilizce)

Arş. Gör. Nurullah AYDIN (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi Mine YAZICI

Turkey
mine.yazici@atauni.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. Merve GEÇİKLİ

Turkey
merve.gecikli@atauni.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Dilbilimi
Kurum: Atatürk Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Alev Çetin Doğan- Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Alper Cihan Konyalıoğlu, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Durmuş Kılıç, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Dursun Dilek, Sinop Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İhsan Sabri Balkaya, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kubilay Yazıcı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Fırat Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mücahit Dilekmen, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Oğuz Dilmaç, Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Osman Samancı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Raşit Zengin, Fırat Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Salih Doğan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Selçuk Karaman, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ümit Şimşek, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ahmet Ayık, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Alperen Kayserili, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Alptürk Akçöltekin, Ardahan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ataman Karaçöp, Kafkas Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Aylin Mentiş Köksoy, Ege Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Durdağı Akan, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Murat Çalışoğlu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Nilüfer Okur Akçay, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Sinan Koçyiğit, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Şükrü Ada, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Zehra Özdilek,Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adnan Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet Işık, Kırıkkale  Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ayhan Dikici, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Cengiz Şengül, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Cevdet Bozkuş, Kafkas Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Erdoğan Köse, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fikriye Zengin, Fırat Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Halil Koca, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Haluk Özmen, Trabzon Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hasan Şeker, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Leman Tarhan, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Takkaç, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Fırat Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muhsine Börekçi, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Salih Çepni, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Samih Bayrakçeken, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Selahattin Gönen, Dicle Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sırrı Akbaba, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Tuba Yelken, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Gökhan Yazıcı, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Muhammet Emin Kayserili, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Sadık Türkoğlu, Atatürk Üniversitesi, Türkiye