Editör

Prof.Dr. Ali Osman ENGİN

Editör Kurulu (Alan Editörleri)

Doç. Dr. İsmail SEÇER (EĞİTİM BİLİMLERİ ALANI)

Dr. Öğrt. Üyesi Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN (TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANI)

Dr. Öğrt. Üyesi Seda OKUMUŞ (MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANI)


Dr. Esra MİNDİVANLİ AKDOĞAN

Turkey
emindivanli@atauni.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi SEDA OKUMUŞ

Turkey
seda.okumus@atauni.edu.tr
Konular: Fen Bilgisi Eğitimi,Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ