Değerlendirme ve Yayın Süreci

DEĞERLENDİRME VE YAYIN SÜRECİ


AYDIN GASTRONOMY’de yayınlanması talep edilen makaleler ile ilgili başvurular DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/aydingas) üzerinden yapılmalıdır.
Makale değerlendirme süreçleri detaylı bir şekilde aşağıda ifade edilmektedir.


AYDIN GASTRONOMY’e gönderilen bir makaleyi öncelikli olarak dergi editör(ler)i değerlendirir. Derginin amaç ve kapsamı ile örtüşmeyen, akademik yayın dili ve Türkçe (İngilizce) dilbilgisi ve anlatım kuralları açısından zayıf çalışmalar, bilimsel açıdan kabul edilemeyecek hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın ilkeleri ile örtüşmeyen çalışmalar doğrudan dergi editör(ler)i tarafından reddedilir. Reddedilen çalışmanın yazar(lar)ı, makalenin gönderim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde reddedilme gerekçesini de açıklayan bir bilgilendirme metni gönderilir.
Editör tarafından değerlendirme aşaması sonrası hakemlere gönderilmesi uygun bulunan çalışmalar için hakem değerlendirme süreci başlatılır. Bu aşamada Editör, ilgili çalışmayı içeriğini de göz önünde bulundurarak değerlendirmesi için en az 2 hakeme yönlendirir.


Editör, AYDIN GASTRONOMY hakem havuzundan hakem belirleyebilir ya da çalışmanın alanına uygun yeni hakem önerebilir.


Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde çift-körleme hakemlik süreci işletilmektedir. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.


Hakemler kendilerine gönderilen makaleleri tanımlanan zaman dilimi içerisinde gerekli incelemeyi yaparlar DergiPark sistemi üzerinden hakem değerlendirme formunu doldurarak makale hakkındaki değerlendirmesini tamamlarlar. Hakemler, makul süre içerisinde çalışmayı değerlendirmezler ise ek süre verilir. Bu süre içinde de değerlendirme tamamlanmazsa çalışma farklı hakemlere gönderilir. Her bir hakem makale hakkında Yayınlanabilir (Kabul), Düzeltildikten sonra yayınlanabilir veya yayınlanamaz (Ret) olarak bir karar verir. Hem kabul hem de ret karalarının ayrıntılı bir gerekçesini ve varsa düzeltme önerilerini raporuna yazması beklenir.


Editör, yayını değerlendiren hakemlerin görüşleri doğrultusunda yazar(lar)dan yayınlarında düzeltme yapmalarını isteyebilir. Yazar(lar) hakemlerin değerlendirme görüşlerine karşı açıklayıcı kanıt göstermek koşuluyla itirazda bulunabilirler. Yapılan itirazlar Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir ve gerekli görülürse gönderilen yayın için farklı hakem görüşüne başvurulabilir. Yazarlar bu aşamada yayınlarını geri çekme hakkına da sahiptir.


Makale hakkında olumlu ve olumsuz anlamda iki görüş söz konusu olduğunda üçüncü bir hakemin de görüşü istenir.


Yayınlanacak makale ile ilgili nihai karar Yayın Kurulu tarafından verilir. Kararın olumsuz olması durumunda RET gerekçesi hakem raporlarıyla birlikte açıklamalı olarak yazara gönderilir. Olumlu olması durumunda ise makalenin yayınlanacağı cilt ve sayı yazara bildirilir.


Telif hakkı devri
Değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı İstanbul Aydın Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. Yazarlar başvuru sırasında yayın için “telif hakkı devir formu” nu eksiksiz olarak doldurmalı ve ıslak imzalı olarak dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Islak imzalı formlar, PDF olarak DergiPark üzerinden yüklenmelidir.Aksi belirtilmediği sürece, bu sitedeki içerik Creative Commons Attribution 4.0 International lisansı ile lisanslanmıştır. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png