Cilt: 6 Sayı: 1, 1.01.2022

Yıl: 2022

Makaleler

BEST Dergi; bilim, eğitim, sanat ve teknoloji alanlarındaki teori ve pratiğimizi geliştirmeyi amaçlayan özgün makaleler yayınlamaktadır.

Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi); bilimsel ve hakemli bir dergi olarak yılda iki kez yayınlanmaktadır. Bu dergide; bilim, eğitim, sanat veya teknoloji ile ilgili özgün kuramsal çalışmalar, literatür incelemeleri, araştırma raporları, sosyal konular ve araştırma makaleleri yayınlanmaktadır. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Lütfen makale şablonunu kullanarak çalışmanızı formatlayıp yükleyiniz. Şablon, inceleme için gönderilen makaleler için zorunlu değildir. Şablon, kabul edilen makaleler için kullanılabilir.

Gönderilen çalışma daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır.

Makalelerde sayfa sınırlaması yoktur.

Lütfen editör ve hakemlerin makale için ciddi zaman harcadığını göz önünde bulundurunuz. Bu nedenle, makale; inceleme, revizyon, kabul sonrası işlem veya yayınlanma sırasında yazı işleri onayı olmadan geri çekilemez.

 

İçerik

Ana başlıklar Times New Roman 12 büyüklüğünde, baş harfi büyük harfle ve sola dayalı yazılmalıdır. Ana başlıklar öncesi 2 satır boşluğu ve sonrası 1 satır boşluğu bırakılarak paragrafa geçilmelidir. Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü yöntem, bulgular ve sonuç bölümleri gibi bir sıra izlemelidir. Deneme-derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir. Paragraflar arasında 1 satır boşluğu olmalıdır. Bundan sonraki bütün kısımlar, burada olduğu gibi, Times New Roman 10 büyüklüğünde ve tek satır aralıklı olarak, biçimlendirme bozulmadan yazılmalıdır. Paragraflar her iki yana yaslı olmalıdır.

 

Birincil alt başlıklarda her kelimenin ilk harfleri büyük diğer harfler küçük harfle, koyu ve Times New Roman 10 büyüklüğünde sola dayalı yazılmalıdır. Alt başlıklar öncesi 2 satır boşluğu ve sonrası 1 satır boşluğu bırakılarak paragrafa geçilmelidir. 

 

İkincil ve diğer alt başlıkların altındaki başlıklarda her kelimenin ilk harfleri büyük diğer harfler küçük harfle, koyu ve italik olarak Times New Roman 10 büyüklüğünde sola dayalı yazılmalıdır. 

 

Tablo Kullanımı

Tablolar sayfa boşluklarını aşmamalıdır. Tablo yazı tipi büyüklüğü 7 puntoya kadar küçültülebilir. Tablo başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olarak, koyu ve aşağıdaki formata uygun yazılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üzerinde yer almalıdır. Verilen her tablo öncesi ilgili tabloya atıf yapılmalıdır.

 

Şekil Kullanımı

Şekil başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Bütün sözcüklerin koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Şekil başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Bütün sözcüklerin koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Şekil başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Bütün sözcüklerin koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Verilen her şekil öncesi ilgili şekil metinde atıf olarak yer almalıdır.

 

Not veya Teşekkür

Buraya, makaleye katkısından dolayı teşekkür edilecek kişi veya kurumlar varsa bunlara teşekkür başlığı altında atıf eklenilmeli ve yukarıda verilen uyarılara dikkat edilmelidir. Ayrıca tez ve projeden yapılan yayınlar varsa burada bunlara da not başlığı altında olarak atıf yapılabilir. Buraya, makaleye katkısından dolayı teşekkür edilecek kişi veya kurumlar varsa bunlara teşekkür başlığı altında atıf eklenilmeli ve yukarıda verilen uyarılara dikkat edilmelidir. Ayrıca tez ve projeden yapılan yayınlar varsa burada bunlara da not başlığı altında olarak atıf yapılabilir.

 

Kaynaklar

Kaynaklar ve kaynak gösterimleri APA (https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/24/) formatına göre yazılmalıdır. Kaynaklara mutlaka bildiri metni içerisinde gösterim yapılmalıdır. Aşağıda bazı kaynakça örnekleri verilmiştir. Farklı kaynak gösterim durumlarında APA internet adresine tıklayarak farklı kaynakça gösterim biçimlerine ulaşabilirsiniz.

 

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048.

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.

Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Funk, R., & Kolln, M. (1998). Introduction. In E. W. Ludlow (Ed.), Understanding English grammar (pp. 1-2). Needham, MA: Allyn and Bacon.

Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13.

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer.

Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved from http://www.alistapart.com/articles/writeliving

 

EBSCOhost.jpg
        Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220


Creative Commons Lisansı