Cilt: 4 - Sayı: 1, 01.06.2009

Yıl: 2009

Makaleler

Araştırma Makalesi

3. A PROPOSED FRAMEWORK FOR HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN THE ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

Araştırma Makalesi

4. GOVERNMENT PURCHASING: A REVIEW OF E-PROCUREMENT SYSTEM IN MALAYSIA

6. SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME