Amaç

Dergimiz, İslami ilimler/ilahiyat başta olmak üzere sosyal ve beşeri bilimler alanındaki akademik çalışmaları okuyucusuyla buluşturmayı ve böylece ilim dünyasına katkı sunmayı amaç edinmiştir. Dergide yayımlanan makalelerin bilim, hukuk ve dil açısından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayımlanacak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmediği gibi yazarlara telif ücreti de ödenmez.

Kapsam

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde çıkartılan Bitlis İslamiyat Dergisi (BİDER) hakemli bir dergi olup, yılda iki kez yayımlanır. Dergimizde ilahiyat, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında özgün araştırma makalelerinin yanısıra  kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, tercüme makaleler ve doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasından sonra intihal programı ile taranır. Son aşama olarak da iki hakeme yönlendirilir. Hakemlerimiz ve yazarlarımız arasında çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. İki hakemden olumlu rapor alan makale yayımlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Dergimiz, her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yayımlanmaktadır. Dergimize gönderilecek makaleler "İsnad atıf sistemine" uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazım Kurallarımız sekmesinde "İsnad Atıf Sistemi" hakkında bilgi bulunmaktadır. Geniş bilgi için ayrıca bakınız http://www.isnadsistemi.org/