Bitlis Eren Üniversitesi Adına Sahibi

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM


Editör

Doç. Dr. İbrahim BARCA

ibarca@bue.edu.tr

Kurumu: Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi


Editör Yardımcıları


 Arş. Gör. Mahmut Metin TÜRKOĞLU

mmturkoglu@beu.edu.tr
Kurumu: Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Arş. Gör. Mehmet Sabır ŞAYBAK

sabirmsaybak@hotmail.com
Kurumu: Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Arş. Gör. Muhammed UĞURLU

mugurlu@beu.edu.tr
Kurumu: Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Editör Kurulu/Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman CANDAN (Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet YOLCU (Bitlis Eren Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR (Bitlis Eren Üniversitesi)
Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN (Kırıkkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Cengiz KANIK (Siirt Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet DİNÇOĞLU (Bitlis Eren Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hekim TAY (Bitlis Eren Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mansur TEYFUR (Bitlis Eren Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTIN (Bitlis Eren Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Musa TURŞAK (Bitlis Eren Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TARİK (Bitlis Eren Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü AYRAN (Bitlis Eren Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Zeki AKTAŞ (Bitlis Eren Üniversitesi)

Bilim Kurulu/Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah ÜNALAN (Siirt Üniversitesi Hadis)
Prof. Dr. Abdurrahman ACAR (Dicle Üniversitesi İslam Tarihi)
Prof. Dr. Abdülhamit BİRIŞIK (Marmara Üniversitesi Tefsir)
Prof. Dr. Abdürrezzak MARZUK (Fas Mağrib Merakiş Kadı İyaz Üniversitesi)
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN (İstanbul Üniversitesi İslam Tarihi)
Prof. Dr. Ali BAKKAL (Akdeniz Üniversitesi Fıkıh)
Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ (Siirt Üniversitesi Kelam)
Prof. Dr. Edip ÇAĞMAR (Dicle Üniversitesi Arap Dili ve Belağatı)
Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM (Ankara Üniversitesi Hadis)
Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Felsefe Tarihi)
Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR (Hitit Üniversitesi Tefsir)
Prof. Dr. Hüseyin PEKER (19 Mayıs Üniversitesi Din Psikolojisi)
Prof. Dr. İbrahim COŞKUN (Necmettin Erbakan Üniversitesi Kelam)
Prof. Dr. Kasım ŞULUL (Harran Üniversitesi İslam Tarihi )
Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ (Hitit Üniversitesi İslam Tarihi)
Prof. Dr. Mehmet Salih ARI (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İslam Tarihi)
Prof. Dr. Metin BOZAN (Dicle Üniversitesi Mezhepler Tarihi)
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ (Harran Üniversitesi İslam Tarihi)
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam Tarihi)
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ (Harran Üniversitesi Tefsir)
Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN (Ankara Üniversitesi İslâm Felsefesi)
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi Kelâm)
Prof. Dr. Sahip BEROJE (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İslam Hukuku)
Prof. Dr. Şaban ÖZ (Sütçü İmam Üniversitesi İslam Tarihi)
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN (Harran Üniversitesi Hadis)
Doç. Dr. Ebubekir SİFİL (Yalova Üniversitesi Hadis)
Dr. Ali es-SÜVEYHİRİ (Suudi Arabistan Mekke Eğitim Bak.)
Dr. Hadi EKBERZADE (Al-Mustafa Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı)

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Abdullah ÜNALAN
Prof. Dr. Abdülhamit BİRIŞIK
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN
Prof. Dr. Ali BAKKAL
Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ
Prof. Dr. Edip ÇAĞMAR
Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM
Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK
Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR
Prof. Dr. Hüseyin PEKER
Prof. Dr. İbrahim COŞKUN
Prof. Dr. İsa YÜCEER
Prof. Dr. Kasım ŞULUL
Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ
Prof. Dr. Mehmet Salih ARI
Prof. Dr. Mehmet YOLCU
Prof. Dr. Metin BOZAN
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN
Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ
Prof. Dr. Sahip BEROJE
Prof. Dr. Şaban ÖZ
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN
Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR
Doç. Dr. Ebubekir SİFİL
Doç. Dr. Cengiz KANIK
Doç. Dr. Uğur ERMAN
Dr. Öğr. Üyesi Edip YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Hekim TAY
Dr. Öğr. Üyesi İlhan BARAN
Dr. Öğr. Üyesi Macit SEVGİLİ
Dr. Öğr. Üyesi Mansur TEYFUR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTIN
Dr. Öğr. Üyesi Musa TURŞAK
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TARİK
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü AYRAN
Dr. Öğr. Üyesi Zeki AKTAŞ

Yabancı Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi İsmail EKİNCİ

ismailekinci1980@gmail.com

Kurumu: Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi