avatar
Muhammet Nasih ECE Doç. Dr. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Yayın 10 Hakemlik 7 CrossRef Atıf 2
10 Yayın
7 Hakemlik
2 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

Mantık

Kurum

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Popüler Yayınları

ANAHATLARIYLA MANTIK
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3000

0

1

3000

Yayınlar

Maimonides’in Mantık Anlayışı Üzerine Bir Çözümleme
DOI: 10.47424/tasavvur.1175245
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 226

0

226

Dinsel Bağlamıyla İbn Hazm’ın Mantık Felsefesi
Yayın Bilgisi: 2022 , Hitit İlahiyat Dergisi
DOI: 10.14395/hid.1151091
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 651

0

651

Önermenin Unsurlarına Dair Üsküdârî’nin Yaklaşımı
Yayın Bilgisi: 2022 , Bilimname
DOI: 10.28949/bilimname.1055101
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 402

0

402

Peri Hermeneias Üzerine Orta Şerh (İbn Rüşd)
Yazarlar: Çevirmenler: Muhammet Nasih ECE
Yayın Bilgisi: 2020 , Van İlahiyat Dergisi
DOI: 10.5281/zenodo.3894558
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 520

0

520

0

943

Fârâbî’de Mantık Bilimine İlişkin Bazı Temel Meseleler
Yayın Bilgisi: 2019 , Bilimname
DOI: 10.28949/bilimname.522034
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4114

0

4114

ER-RİSÂLETÜ’L-KÜBRÂ Fİ’L-MANTIK
Yazarlar: Seyid Şerif Cürcânî, Çev. Muhammet Nasih ECE
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1849

0

1849

Önermelerin Döndürülmesinde İbn Rüşd’ün Aristoteles Savunusundan Hareketle İbn Sînâ Eleştirisi
Yayın Bilgisi: 2016 , Mukaddime
DOI: 10.19059/mukaddime.12438
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2730

0

2730

CÜRCÂNÎ VE ER-RİSÂLETÜ'L-KÜBRÂ Fİ'L-MANTIK ADLI ESERİ
Yayın Bilgisi: 2014 , İslami İlimler Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1211

0

1211

ANAHATLARIYLA MANTIK
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3000

1

3000

Yayınlar

Dinsel Bağlamıyla İbn Hazm’ın Mantık Felsefesi
Yayın Bilgisi: 2022 , Hitit İlahiyat Dergisi
DOI: 10.14395/hid.1151091
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 651

1

0

651

Fârâbî’de Mantık Bilimine İlişkin Bazı Temel Meseleler
Yayın Bilgisi: 2019 , Bilimname
DOI: 10.28949/bilimname.522034
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4114

1

0

4114

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.