ISSN: 2618-5938
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Umut SARAY
Kapak Resmi
 

Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar (ISVOS) Dergisi, yılda iki kez yayınlanan hakemli, uluslararası saygın bir dergidir. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Dergisi'nde mühendislik, fen ve matematik bilimleri, sağlık bilimleri ve doğa bilimleri alanlarında özgün araştırmalar kabul edilmektedir. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Dergisi, çevrimiçi, açık erişimli, çift-kör hakemli, uluslararası bir araştırma dergisidir. Derginin dili İngilizce ve Türkçe'dir. ISVOS Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergimizin amacı, bilimsel ve mesleki çalışmaları bir araya getirerek mühendislik, fen ve matematik bilimleri, sağlık bilimleri ve doğa bilimleri alanlarındaki çalışmaları akademisyenlerle, çalışanlarla ve öğrencilerle paylaşmaktır. Ayrıca gelecek nesillere daha iyi bir eğitim verebilmek için ilgili alanlardaki yenilikleri tartışarak uluslararası platformda gerekli özelliklere sahip bir platform oluşturmak da diğer bir amacımızdır. Dergimizin bu platformlara yeni bir bakış açısı getirmesini ve ilgili alanlardaki çalışmalara katkı sağlamasını diliyoruz.

  • ISVOS yılda iki kez (Haziran ve Aralık) çevrimiçi olarak yayınlanır.
  • ISVOS, makale işleme ücreti (değerlendirme ücreti veya baskı ücreti) ve makalelere erişim talep etmez.
  • Yazarların iThenticate veya Turnitin intihal programlarından edindikleri benzerlik raporlarını bildirmeleri zorunludur (Diğer programlar kabul edilmemektedir).
  • Dergimiz sadece bilimsel araştırma makalelerini kabul etmektedir. Derlemeler, ek hakem ve editör kurulu incelemeleri ile birlikte kabul edilebilir. Vaka çalışmaları kabul edilmez.


2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Modeling the Behavior of Chlorella Vulgaris Microalgae in Water Treatment: A Kinetic Approach

Araştırma Makalesi

Monte Carlo Increased-Radius Floating Random Walk Solution For Potential Problems

Araştırma Makalesi

Comparative Analysis of Diabetes Diagnosis with Machine Learning Methods

Araştırma Makalesi

A Research on Determining the Importance Levels of Criteria Effective in Forest Road Network Planning through GIS-Based Methods


Creative Commons License
Creative Commons Atıf 4.0 It is licensed under an International License