Güncel Sayı

Cilt: 7 Sayı: 2, 31.12.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Dergimizin amacı, bilimsel ve mesleki çalışmaları bir araya getirerek mühendislik, fen ve matematik bilimleri, sağlık bilimleri ve doğa bilimleri alanlarındaki akademisyenlerle, çalışanlarla ve öğrencilerle bilimi, gelişmeleri ve bilgiyi paylaşmaktır. Ayrıca, gelecek nesillere daha iyi bir eğitim verebilmek için mühendislik, fen ve matematik bilimleri, sağlık bilimleri ve doğa bilimlerindeki yenilikleri tartışarak uluslararası platformda gerekli özelliklere sahip bir platform oluşturmak da diğer bir amacımızdır. Dergimizin bu platformlara yeni bir bakış açısı getirmesini ve mühendislik, fen ve matematik bilimleri, sağlık bilimleri ve doğa bilimleri çalışmalarına katkı sağlamasını diliyoruz.

Dergimiz Açık Erişimli bir dergi olup, mühendislik, fen ve matematik bilimleri, sağlık bilimleri ve doğa bilimleri alanlarındaki makaleleri kabul etmektedir.

Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Dergisi
Yazım Kuralları
1. Giriş
    Bu şablonda ISVOS Dergisi için hazırlanan makalelerin nasıl yazılması gerektiğini açıklamaktadır. Detaylı bilgiler için alt başlıklarda verilen içerikleri inceleyiniz. Makaleler sadece MS Word programı aracılığı ile hazırlanmalıdır. Tüm makale boyunca sadece “Times New Roman” yazı tipi kullanılmalıdır. Yazım dili İngilizce veya Türkçe’dir.
    Şablonun ikinci bölümü, sayfa düzeni ve yapısı hakkında bilgiler içermektedir. Üçüncü bölümde, makalenin başlığı, özet, yazar adı ve bilgilerinin nasıl yazılması gerektiği açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde ana metinde yer alan başlıklar, paragraflar, denklemler, şekiller, tablolar ve atıfların nasıl yazılması gerektiği anlatılmaktadır. Makalenin teşekkür, kaynakça ve ekler bölümü beşinci bölümde belirtildiği şekilde yazılmalıdır.
2. Sayfa Yapısı
    Makalenin tamamı tek sütun içerisinde yazılmalıdır. Sayfa boyutları A4 standartlarında olmalıdır, ve tüm sayfalar dikey olacak şekilde yazılmalıdır. Lütfen, tüm dökümanda hiçbir koşulda sayfa sonu ve/veya bölüm sonu kullanılmamalıdır. Ayrıca satır sonlarında heceleme yapılmamalıdır. Sayfaların üst kenar boşluğu, alt kenar boşluğu, sol kenar boşluğu ve sağ kenar boşluğu sırasıyla 1.6 cm, 2.21 cm, 1.3 cm ve 1.4 cm olmalıdır. Sayfa numaraları Editörler tarafından eklenecektir; bu nedenle lütfen herhangi bir sayfa numarası eklemeyiniz.
3. Başlık, Özet ve Yazar Bilgileri
3.1 Çalışmanın Başlığı
    Başlık yazı tipi stili Times New Roman ve yazı tipi boyutu 16 punto olmalıdır. Başlık kalın olmalı ve her kelimenin sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlık ortalanmalı ve başlıktan sonra 12 punto boşluk bırakılmalıdır. Ayrıca, satır aralığı tek olarak seçilmelidir. Başlıkta herhangi bir girinti kullanmayınız. Makale başlığı italik olarak yazılmamalıdır. Örnek şablonda MS Word-Giriş-Stiller sekmesinde yer alan Başlık stilini kullanmanızı öneririz.
    Makale başlığı en fazla 3 satır olmalıdır. Başlıkta tireleme kullanmayın. Başlıkta denklem kullanılması gerekiyorsa, denklemleri MS Word denklemlerini kullanarak ekleyiniz. Lütfen başlıkta MS Word denklemleri yerine MathType veya başka bir Eklenti kullanmayınız.
3.2 Çalışmanın Özeti
    Özetin yazıldığı paragraf için MS Word-Giriş-Stiller sekmesinde yer alan Özet stilini kullanmanızı öneririz. Özet tek paragraftan oluşmalı ve “Times New Roman” yazı karakterinde olmalıdır. Yazı boyutu 9 punto olmalıdır. Özet paragrafından sonra 12 punto boşluk bırakılmalı ve anahtar kelimeler yazılmalıdır. Paragrafın sadece ilk satırında 0,5 cm girinti bırakılmalıdır. Özet 300 kelimeyi geçmemelidir.
    Anahtar kelimeler 10 punto ve “Times News Roman” yazı tipinde olmalıdır. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet olmalıdır. Lütfen tüm anahtar kelimeleri tek bir tırnak içerisinde yazınız. Her anahtar kelimeyi virgülle ayırınız ve son anahtar kelimeden sonra bir nokta koyunuz. İlk anahtar kelimenin sadece ilk harfi büyük, diğer tüm anahtar kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. Özel isim ve/veya kısaltma olan anahtar kelimeler için büyük harf kullanılabilir.
    Özet içerisinde literatür bilgisi ve atıf vermekten kaçınınız. Özette çalışmanın amacı, neler yapıldığı, sonuçları gibi yazının özüne ilişkin bilgilerin verilmesi çalışmanın çok daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.
3.3 Yazar Bilgileri
    Yazar ad ve soyadları Times New Roman yazı karakterine ve 11 punto boyutunda yazılmalıdır. Yazar adları ve soyadları sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Örnek şablonda MS Word-Giriş-Stiller sekmesindeki AutName stilini kullanmanızı öneririz. Yazarların ad ve soyadlarından sonra 12 punto boşluk bırakılmalıdır. Ayrıca satır aralığı tek olarak seçilmelidir. Yazar ad ve soyadlarının sadece ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük yazılmalıdır. Yazar sıralamasında a, b, c, … gibi harfler kullanılmalıdır. Dipnot bilgisi sadece makaleden sorumlu yazar için eklenmelidir. Dipnot içeriğinde sadece sorumlu yazarın e-posta adresi yazılacaktır. Örnek şablonun ilk sayfasında bir örnek verilmiştir. Lütfen örneği inceleyiniz.
    Tüm yazarların kurum bilgileri için Times New Roman yazı tipi ve 9 punto yazı boyutu kullanılmalıdır. Yazarların kurum bilgileri sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Örnek şablonda MS Word-Giriş-Stiller sekmesindeki AutAffi stilini kullanmanızı öneririz. Ayrıca satır aralığı tek olarak seçilmelidir ve satır aralarında boşluk bırakılmamalıdır. Yazarların çalıştığı kurum veya Üniversite, Şehir ve Ülke tek satır olarak yazılmalıdır. Ardından yazarların ORCID ID'leri yazılmalıdır. Örnek şablonun ilk sayfasında bir örnek verilmiştir. Lütfen örneği inceleyiniz.
4. Birinci Dereceden Başlıklar
    Birinci dereceden Başlıklar için örnek şablonda MS Word-Giriş-Stiller sekmesindeki Headings 1 stilini kullanmanızı öneririz. Birinci düzey başlıklar 1., 2., 3. vb. şeklinde numaralandırılmalıdır. Numaralardan sonra nokta kullanmayı unutmayınız. İlk verilecek olan başlık Giriş isimli başlık olmalıdır.
    Birinci dereceden Başlıklar için Times New Roman yazı tipi ve 12 punto yazı boyutu kullanılmalıdır. Başlıklar sayfada kalın ve iki yana dayalı olarak yazılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Birinci dereceden Başlıklardan önce 24 punto, birinci dereceden Başlıklardan sonra 18 punto boşluk bırakılmalıdır. Satır aralığı tek, girinti ise 0.8 cm olarak seçilmelidir. Makale boyunca sayfa sonlarında sadece başlıkları bırakmayınız.
4.1 İkinci Dereceden Alt Başlıklar
    İkinci dereceden Başlıklar için örnek şablonda MS Word-Giriş-Stiller sekmesindeki Headings 2 stilini kullanmanızı öneririz. İkinci düzey başlıklar 1.1., 1.2., 1.3. vb. şeklinde numaralandırılmalıdır. Numaralardan sonra nokta kullanmayı unutmayınız.
    İkinci dereceden Başlıklar için Times New Roman yazı tipi ve 10 punto yazı boyutu kullanılmalıdır. Başlıklar sayfada kalın ve iki yana dayalı olarak yazılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. İkinci dereceden Başlıklardan önce 12 punto, ikinci dereceden Başlıklardan sonra 18 punto boşluk bırakılmalıdır. Satır aralığı tek, girinti ise 1.1 cm olarak seçilmelidir. Makale boyunca sayfa sonlarında sadece başlıkları bırakmayınız.
4.1.1 Üçüncü Dereceden Alt Başlıklar
  Üçüncü dereceden Başlıklar için örnek şablonda MS Word-Giriş-Stiller sekmesindeki Headings 3 stilini kullanmanızı öneririz. Üçüncü düzey başlıklar 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. vb. şeklinde numaralandırılmalıdır. Numaralardan sonra nokta kullanmayı unutmayınız. Makalede maksimum üçüncü dereceden Başlıklar kullanılmalıdır. Başlıklar için diğer seviyeleri kullanmayınız.
    Üçüncü dereceden Başlıklar için Times New Roman yazı tipi ve 10 punto yazı boyutu kullanılmalıdır. Başlıklar sayfada kalın ve iki yana dayalı olarak yazılmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Üçüncü derece Başlıklardan önce 12 punto, üçüncü derece Başlıklardan sonra 12 punto boşluk bırakılmalıdır. Satır aralığı tek, girinti ise 1.4 cm olarak seçilmelidir. Makale boyunca sayfa sonlarında sadece başlıkları bırakmayınız.
5. Ana Metin
5.1 Paragraflar
    Makale metni için örnek şablonda MS Word-Giriş-Stiller sekmesindeki Normal stilini kullanmanızı öneririz. Tüm paragraflar iki yana yaslanmalıdır. Paragraflardaki satırların sonunda tireleme kullanmayın. Paragraf yazı tipi Times New Roman, yazı tipi boyutu 10 punto olmalıdır. Yalnızca ilk satırda 0.5 cm'lik paragraf girintisi kullanılmalıdır. Satır aralığı tek olarak seçilmelidir. Paragraflardan sonra 12 punto boşluk bırakılmalıdır. Gereksiz hatalardan kaçınmak için MS Word'ün “Yazım Denetleyicisi/Düzenleyici” işlevinin kullanılması önemle tavsiye edilir.
    Madde işaretli listeler metin içerisine dahil edilebilir. Tüm madde işaretli listeler aynı olmalı ve siyah boyalı bir daire olarak seçilmelidir. Başka madde işaretlerini ve liste rakamlarını kullanmayınız. Madde işaretli listenin bir örneği aşağıda verilmiştir. Sol girinti 1.1 cm olmalıdır. Ayrıca özel girinti Askılı ve 0.8 cm olarak seçilmelidir. Madde işaretli listelerden sonra 12 punto boşluk bırakılmalıdır. Madde işaretli listeler için MS Word-Giriş-Paragraf sekmesindeki Liste Paragraf stilini kullanmanızı öneririz. Sonuncusu hariç madde işaretli listelerden sonra virgül kullanmayı unutmayınız. Son madde işaretli listenin sonunda nokta kullanılmaıdır.
  • İlk madde,
  • İkinci madde,
  • Üçüncü madde.
    Dipnotlar metin içerisinde kullanılabilir. Dipnotları kullanma kuralları için lütfen bölüm 5.5'i inceleyin.
5.2 Denklemler
    Tüm denklemler ortalanmalı ve numaralandırılmalıdır. Denklem numaraları parantez içinde yazılmalıdır. Denklem sayıları 1'den başlar ve devam eder. Denklem numaralarında denklemin yer aldığı bölümün numarasını kullanmayınız. Taslağa düzenli olarak denklemler veya formüller eklemek için iki farklı yol öneriyoruz. Bunlar:
  • MathType eklentisi kullanımı,
  • Tablo kullanımı.
    Denklem eklemek için MathType Eklentisini kullanmak istiyorsanız ilgili adımları izleyin. İlk olarak, MS Word'deki MathType sekmesine gidin. MathType'a Denklem Ekle sekmesinde Görüntüle'yi seçin. Denklemi açılır pencereye yazın. Denklemleri yazdıktan sonra kapatın ve denklemleri kaydetmek için Evet'e tıklayın. Denklemin sonunda tıklayın. Daha sonra klavyeden Sekme (Tab) tuşuna basın ve denklem numarasını yazın. Denklemin yazı boyutunu 10 punto yapmayı unutmayınız.
y=x+5                                                                                                                                                                  (1)
    Denklem eklemek için tabloları kullanmak istiyorsanız ilgili adımları izleyin. İlk olarak, 2x1'lik bir tablo ekleyin. İlk sütunun genişliği 17.3 cm olmalıdır. İkinci sütunun genişliği 1.2 cm olmalıdır. Tabloya 0.5 cm girinti eklemeyi unutmayınız. Sütunların tüm hizalaması ortalanmış olarak ayarlanmalıdır. Denklemi birinci sütuna, denklem numarasını ikinci sütuna yazın. Denklem yazarken lütfen MS Word Denklem editörünü kullanın. Denklemler yazıldıktan sonra tablonun kenarlık stili yok olarak seçilmelidir.
y=x+6                                                                                                                                                                 (2)
    Denklem yazarken denklemleri sayfada ortalamak için klavyedeki Boşluk veya Tab düğmesini kullanmayın. Denklem yazmak için bu yolun kullanılması durumunda, makalenin yayınlanması sırasında bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, editörlerin bu durumu tespit etmeleri durumunda düzeltme talep edilecektir.
5.3 Şekiller
    Tüm şekiller sayılarla (1, 2, 3, …) numaralandırılmalıdır. Her şeklin bir başlığı olmalıdır. Tüm fotoğraflar, şemalar, grafikler ve diyagramlar şekil olarak adlandırılır. Düşük kaliteli taramalar kabul edilemez. Şekiller metnin içine gömülmeli ve ayrıca verilmemelidir. Makalede şekiller doğru kodlanmalıdır. Şekiller için tercih edilen biçim PNG, JPEG vb.'dir. Şekiller metnin ilgili bölümlerinde açıkça tanımlanmalıdır. Şekiller, makaledeki ilk referanslarına mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. Lütfen en iyi çıktıyı kolaylaştırmak için tüm şekillerin minimum 300 DPI çözünürlükte olduğundan emin olun.
    Şekil yazısı şekillerin altında yer almalıdır. Şekil başlıklarının sırası Şekil, şekil numarası, nokta, şekil açıklaması, nokta şeklinde olmalıdır. Şekil yazısının yazı tipi Times New Roman olmalı ve şekil yazısı sayfaya ortalanmış olarak yerleştirilmelidir. Şekil yazısı kalın ve yazı boyutu 9 punto olmalıdır. Sadece ilk satırda şekil başlığının 0.5 cm girintisi vardır. Satır aralığı tek olarak seçilmelidir. Şekil başlığından sonra 12 punto boşluk bırakılmalıdır. İki şekil sayfaya yan yana sığabilirse, yer kazanmak için bu şekiller yan yana yerleştirilebilir. Şekil başlıkları için örnek şablonda MS Word-Giriş-Stiller sekmesindeki Fig-Table kullanmanızı öneririz. Şekil stillerine bir örnek aşağıda verilmiştir. Lütfen Şekil 1 ve Şekil 2'yi inceleyin.
a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Şekil 1. (a) ilk resim; (b) ikinci resim.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Şekil 2. Üçüncü resim.
5.4 Tablolar
    Tüm tablolar numaralandırılmalı ve tablo başlığı tabloların üzerinde yer almalıdır. Tabloları şekil olarak vermeyiniz. Tablo başlıklarının sırası Tablo, tablo numarası, nokta, tablo açıklaması, nokta şeklinde olmalıdır. Tablo başlığı yazı tipi Times New Roman olmalı ve tablo başlığı sayfaya ortalanmış olarak yerleştirilmelidir. Tablo başlığı kalın ve yazı boyutu 9 punto olmalıdır. Tablo başlığının yalnızca ilk satırında 0.5 cm girinti vardır. Satır aralığı tek olarak seçilmelidir. Tablo başlığından sonra 12 punto boşluk bırakılmalıdır. Sayfaya sığmayan bir tablo kullanılması gerekiyorsa, lütfen tabloyu sayfaya sığdıracak şekilde bölün veya yazı boyutunu küçültün. Sayfayı asla yatay yapmayın. Tablo başlıkları için örnek şablonda MS Word-Giriş-Stiller sekmesindeki Fig-Table stilini kullanmanızı öneririz. Tablo stillerine bir örnek aşağıda verilmiştir. Lütfen Tablo 1'i gözden geçirin.
Tablo 1. Örnek bir tablo.


5.5 Dipnotlar
    Mümkünse dipnotlardan kaçınılmalıdır. Gerekli dipnotlar metin içinde ardışık ve üst simge olacak şekilde sayılarla gösterilmelidir. Dipnotların yazı tipi Times New Roman olmalı ve dipnotlar sayfaya iki yana dayalı olarak yerleştirilmelidir. Dipnotlar kalın olmamalı ve yazı boyutu 8 punto olmalıdır. Sadece ilk satırda 0.5 cm dipnot girintisi vardır. Satır aralığı tek olarak seçilmelidir. Dipnotlardan önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır. Dipnotlar, geçtikleri sayfanın en altına yazılmalı ve ana metinden sütunun sonuna kadar uzanan bir satır boşlukla ayrılmalıdır. Dipnotlar için örnek şablonda MS Word-Giriş-Stiller sekmesindeki Footnote stilini kullanmanızı tavsiye ederiz. Lütfen şablonun kenar boşluklarını değiştirmeyin çünkü bu durum, dipnotun yazdırma aralığının dışına çıkmasına neden olabilir.
    Dipnot eklemek için aşağıdaki sırayı kullanmanızı öneririz..
  • MS Word-Başvurular sekmesine gidin ve Dipnot Ekle'yi tıklayın. Word metne bir başvuru işareti ekler ve sayfanın altına dipnot işareti ekler.
  • Dipnot metnini yazın.
  • Tüm dipnot metnini seçin ve ardından örnek şablonda MS Word-Giriş-Stiller sekmesindeki Footnote stiline tıklayın.
5.6 Sayfa Numaraları, Üst Bilgiler ve Alt Bilgiler
    Makale boyunca sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi eklemeyiniz.
5.7 Ana Metin İçerisinde Atıf Kullanımı ve Referanslar
    Referanslar makalenin sonunda listelenmelidir. Gerekli olmadıkça yeni bir sayfada başlamayın. Yazarlar, metindeki her atıfın referanslar listesinde görünmesini sağlamalıdır. Referanslar IEEE stilinde olmalıdır. Örneğin, IEEE formatındaki referansların metin içindeki alıntıları [1] veya [1, 2] veya [1]-[4] olarak göstermelidir.
    Referansların nasıl listelenmesi gerektiğine dair bazı örnekler, bu şablonun sonundaki "Referanslar" bölümünde verilmiştir; bu, referans listenizi doğru format ve yazı tipi boyutuna göre bir araya getirmenize olanak tanır. Referanslar bölümüne Referanslar adını vermeyi unutmayınız.
5.8 Semboller ve Birimler İle İlgili Genel Bilgilendirme
    Vektörleri ve matrisleri ifade eden semboller kalın yazı tipiyle belirtilmelidir. Skaler değişken adları genellikle italik olarak ifade edilmelidir. Ağırlıklar ve ölçüler SI birimlerinde ifade edilmelidir. Tüm standart olmayan kısaltmalar veya semboller ilk bahsedildiğinde tanımlanmalıdır.
5.9 Dosya Adlandırma ve Gönderimi
    Lütfen dosyalarınızı “ISVOS – Sorumlu Yazar – Tarih” olacak şekilde adlandırın. Hem MS Word dosyasını hem de PDF dosyasını gönderin.
Teşekkür / Referanslar /Ekler
Teşekkür, Referanslar ve Ekler başlığı sola dayalı ve kalın olarak yazılmalı, 12 punto yazı boyutuna sahip olmalı, ilk harfi büyük olmalı ve rakam içermemelidir. İlgili metin Normal stilde devam etmelidir.
EK A. – Örnek Bir Ek
Ek koyan yazarların bu bölümü Referanslar bölümünün önüne koymaları gerekmektedir. Başlıklar için gerekli kurallar yukarıda verilmiştir. A, B, C gibi başlıklar ile devam edilmelidir. Bu bölümün metni Normal stilinde devam etmelidir.
A.1. Ekler için alt başlıklar
Ekler için alt başlıklar ekleyebilirsiniz. Alt başlıklar için yukarıdaki örneği inceleyiniz.
Referanslar
Elektronik Belgeler;
E-kitaplar
[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 2nd ed. Reading, MA: Addison Wesley, 2003. [E-book] Available: Safari e-book.
Online Ansiklopedeki Makale
[2] D. Ince, “Acoustic coupler,” in A Dictionary of the Internet. Oxford University Press, [online document], 2001. Available: Oxford Reference Online, http://www.oxfordreference.com [Accessed: May 24, 2007].
Dergi İçerisindeki Özet Makale (online veri tabanından erişilen)
[3] M. T. Kimour and D. Meslati, “Deriving objects from use cases in real-time embedded systems,” Information and Software Technology, vol. 47, no. 8, p. 533, June 2005. [Abstract]. Available: ProQuest, http://www.umi.com/proquest/. [Accessed November 12, 2007].
Eğitim Kurumlarında Yayınlanan Makaleler (internette ücretsiz erişimi olan)
[4] A. Altun, “Understanding hypertext in the context of reading on the web: Language learners’ experience,” Current Issues in Education, vol. 6, no. 12, July, 2005. [Online serial]. Available: http://cie.ed.asu.edu/volume6/number12/. [Accessed Dec. 2, 2007].
Gazete/Haber Makaleleri
[5] C. Wilson-Clark, “Computers ranked as key literacy,” The Atlanta Journal Constitution, para. 3, March 29, 2007. [Online], Available: http://www.thewest.com.au. [Accessed Sept. 18, 2007].
İnternet Dökümanları
Profesyonel İnternet Sitesi
[6] European Telecommunications Standards Institute, “Digital Video Broadcasting (DVB): Implementation guide for DVB terrestrial services; transmission aspects,” European Telecommunications Standards Institute, ETSI-TR-101, 2007. [Online]. Available: http://www.etsi.or . [Accessed: Nov. 12, 2007].
Genel İnternet Sitesi
[7] J. Geralds, “Sega Ends Production of Dreamcast,” vnunet.com, para. 2, Jan. 31, 2007. [Online]. Available: http://nli.vnunet.com/news/1116995. [Accessed Sept. 12, 2007].
Şahsi İnternet Sitesi
[8] G. Sussman, “Home Page-Dr. Gerald Sussman,” July, 2002. [Online]. Available : http://www.comm.edu.faculty/sussman/sussmanpage.htm. [Accessed Nov. 14, 2007].
Yazılım
[13] Thomson ISI, Endnote 7. [CD-ROM]. Berkeley, CA: ISI ResearchSoft, 2006.
Eğitim / Ders
[14] S. Bhanndahar. ECE 4321. Class Lecture, Topic: “Bluetooth can’t help you.” School of Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, Jan. 9, 2008
Basılı Belgeler
Kitaplar
Tek Yazarlı
[15] W. K. Chen, Linear Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth Press, 2003.
Güncel Sürümlü Kitaplar
[16] J. L. Spudich and B. H. Satir, Eds., Sensory Receptors and Signal Transduction. New York: Wiley-Liss, 2001.
Kitap Bölümü
[17] E. D. Lipson and B. D. Horwitz, “Photosensory reception and transduction,” in Sensory Receptors and Signal Transduction, J. L. Spudich and B. H. Satir, Eds. New York: Wiley-Liss, 2001, pp-1-64.
Üç veye Daha Fazla Yazarlı
[18] R. Hayes, G. Pisano, and S. Wheelwright, Operations, Strategy, and Technical Knowledge. Hoboken, NJ: Wiley, 2007.
Kurum veya Organizasyonların Yayınladığı Kitaplar
[19] Council of Biology Editors, Scientific Style and Format: The CBE Manual for Authors, Editors, and Publishers, 6th ed., Chicago: Cambridge University Press, 2006.
Manuel
[20] Bell Telephone Laboratories Technical Staff, Transmission System for Communication, Bell Telephone Lab, 2005.
Uygulama Notu
[21] Hewlett-Packard, Appl. Note 935, pp.25-29.
Note: Titles of unpublished works are not italicized or capitalized. Capitalize only the first word.
Teknik Rapor
[22] K. E. Elliott and C. M. Greene, “A local adaptive protocol,” Argonne National Laboratory, Argonne, France, Tech. Report. 916-1010-BB, 7 Apr. 2007.
Patent / Standart
[23] K. Kimura and A. Lipeles, “Fuzzy controller component,” U. S. Patent 14, 860,040, 14 Dec., 2006.
Data Sheet
[24] Texas Instruments, “High speed CMOS logic analog multiplexers/demultiplexers,” 74HC4051 datasheet, Nov. 1997 [Revised Sept. 2002].
Devlet Yayınları
[25] National Aeronautics and Space Administration, NASA Pocket Statistics. Washington, DC: Office of Headquarters Operations, 2007.
Konferanslarda Sunulan Yayınlar (yayınlanmış)
[26] J. Smith, R. Jones, and K. Trello, “Adaptive filtering in data communications with self improved error reference,” In Proc. IEEE International Conference on Wireless Communications ’04, 2004, pp. 65-68.
Konferanslarda Sunulan Yayınlar (henüz yayınlanmamış)
[27] H. A. Nimr, “Defuzzification of the outputs of fuzzy controllers,” presented at 5th International Conference on Fuzzy Systems, Cairo, Egypt, 2006.
Tezler
[28] H. Zhang, “Delay-insensitive networks,” M. S. thesis, University of Chicago, Chicago, IL, 2007.
İmzalı Ansiklopedeki Makaleler
[29] O. Singh, “Computer graphics,” in McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, New York: McGraw-Hill, 2007, pp. 279-291.
Dergi Makaleleri
Makale (yıllık cilt numarası olan)
[30] K. A. Nelson, R. J. Davis, D. R. Lutz, and W. Smith, “Optical generation of tunable ultrasonic waves,” Journal of Applied Physics, vol. 53, no. 2, Feb., pp. 1144-1149, 2002.
Makale (cilt ve sayı numarası olan)
[31] J. Attapangittya, “Social studies in gibberish,” Quarterly Review of Doublespeak, vol. 20, no. 1, pp. 9-10, 2003.
Aylık veya Periyodik Yayın Yapan Dergideki Makale
[32] J. Fallows, “Networking technology,” Atlantic Monthly, Jul., pp. 34-36, 2007.
Gazete/Haber veya Magazin Dergisinde Yayınlanan Makale
[33] B. Metcalfe, “The numbers show how slowly the Internet runs today,” Infoworld, 30 Sep., p. 34, 2006.


Our publication ethics and publication malpractice statement is mainly based on the Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors (Committee on Publication Ethics, 2011).

a) Editors' Responsibilities:


1. The editor is responsible for deciding which of the papers submitted to the journal will be published. The editor will evaluate manuscripts without regard to the authors' race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy. The decision will be based on the paper’s importance, originality and clarity, and the study’s validity and its relevance to the journal's
scope. Current legal requirements regarding libel, copyright infringement, and plagiarism should also
be considered.

2. The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

3. Unpublished materials disclosed in a submitted paper will not be used by the editor or the members of the editorial board for their own research purposes without the author's explicit written consent.

b) Reviewers' Responsibilities:

1. The peer-reviewing process assists the editor and the editorial board in making editorial decisions and may also serve the author in improving the paper.

2. Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and withdraw from the review process.

3. Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be disclosed to or discussed with others except as authorized by the editor.

4. Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

5. Reviewers should identify cases in which relevant published work referred to in the paper has not been cited in the reference section. They should point out whether observations or arguments derived from other publications are accompanied by the respective source. Reviewers will notify the editor of any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

6. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions associated with the papers.

c) Authors' Responsibilities:

1. Authors of original research reports should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are
unacceptable.

2. Authors could be asked to provide the raw data of their study together with the paper for editorial review and should be prepared to make the data publicly available if practicable. In any event, authors should ensure accessibility of such data to other competent professionals for at least ten years after publication (preferably via an institutional or subject-based data repository or other data
center), provided that the confidentiality of the participants can be protected and legal rights concerning proprietary data do not preclude their release.

3. Authors will submit only entirely original works, and will appropriately cite or quote the work and/or words of others. Publications that have been influential in determining the nature of the reported work should also be cited.

4. In general, papers describing essentially the same research should not be published in more than one journal. Submitting the same paper to more than one journal constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable. Manuscripts which have been published as copyrighted material elsewhere cannot be submitted. In addition, manuscripts under review by the journal should not be resubmitted to copyrighted publications. However, by submitting a manuscript, the author(s) retain the rights to the published material. In case of publication they permit the use of their work under a CC-BY license , which allows others to copy, distribute and transmit the work as well as to adapt the work and to make commercial use of it.

5. Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. The corresponding author ensures that all contributing co-authors and no uninvolved persons are included in the author list. The corresponding author will also verify that all co-authors have approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

6. All authors should include a statement disclosing any financial or other substantive conflicts of interest that may be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

7. When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal editor or publisher and to cooperate with the editor to retract or correct the paper in form of an erratum.

References:
Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors. Retrieved from

ISVOS Journal is an open-access and free journal.


Creative Commons License
Creative Commons Atıf 4.0 It is licensed under an International License