Süre İstatistikleri

Kabul-Ret İstatistikleri Süre İstatistikleri

İstatistik Hesaplama Yapılan Makale Sayısı Ortalama Süre (Gün)
Makale Gönderimi - Geri Çekme: 1 1
Makale Gönderimi - İade Edilme: 5 824
Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: 21 16
İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği
Hakem değerlendirmesi var: 11 32
Hakem değerlendirmesi yok: 0 0
İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği
Hakem değerlendirmesi var: 4 35
Hakem değerlendirmesi yok: 1 1
Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği
Hakem değerlendirmesi var: 11 33
Hakem değerlendirmesi yok: 0 0
Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği
Hakem değerlendirmesi var: 4 35
Hakem değerlendirmesi yok: 3 2

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.