Cilt: 9 - Sayı: 1, 13.03.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

39. Derin Öğrenme Yöntemleri ile Borsada Fiyat Tahmini

Düzeltme MakalesiBitlis Eren Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü

Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü        
Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı, Merkez Kampüs, 13000 BİTLİS        
E-posta: fbe@beu.edu.tr