Hakkında

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi ve bağlı olduğu "Psikoterapi Enstitüsü Limited Şirketi" nin  amacı; Türkiye'de psikoterapi eğitimlerinin yaygınlaştırılması, ruh sağlığı profesyonellerinin lisans sonrası gerek duydukları ileri düzey psikoterapi eğitimlerinin organize edilmesi, sürekli eğitim düşüncesi ile dünyadaki güncel bilimsel gelişmeleri aktarması, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, paneller, sempozyumlar, kongreler düzenlenmesi, Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim malzemesinin (Dergi, kitap, film vb.) temin edilmesi, tercüme edilmesi ve üretilmesini sağlamaktır. Bu amaçlarını gerçekleştirmek Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlarında psikoterapi eğitimleri organize etmesi, üniversiteler ile işbirliği yapması, genç ruh sağlığı profesyonellerine bilimsel destek verilmesi, kendi bünyesinde bulunan eğitim ve kongre merkezlerinde ücretli ve ücretsiz eğitimler vererek uygulamalar yapmaktadır. Psikoterapi Enstitüsü'nün temel misyonlarından bir tanesi de yerel ve kültürel vurguya ağırlık vererek ülkemize ve her insana özel psikoterapi programlarının geçerliliğinin ve güvenilirliğinin araştırılması ve test edilmesidir.
Bu amaçlarına ulaşmak için sivil toplum örgütleri ile iş birliği için de; savunuculuk faaliyetleri ve iletişim ağı oluşturmaya çalışmaktadır.