Makale Yüklenirken Eklenmesi Gereken Formlar

Yayınlanmak üzere Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi'ne gönderilen çalışmalar, daha önce yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.  Dergiye gönderilen çalışmanın yazarları telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, çalışmanın telif hakkını Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’ne devretmek zorundadır. Dergi yayın kurulu makalenin yayınlanmasında tek yetkili mercidir. Bununla birlikte yazarlar çalışmayı satmamak koşuluyla kendi amaçları doğrultusunda çoğaltma, kendi kitap ve dergi çalışmalarında kullanma, kişisel veya çalıştığı kurumun açık erişiminde bulundurma hakkına sahiptirler.

  • Dergimize yayınlanmak üzere makale gönderen yazarlardan “Telif Hakkı Devir Formunu” doldurmaları ve ıslak imzalı halini tarayıp makale gönder modülünde ki adımları takip ederek dergi sistemine yüklemeleri beklenmektedir.  “Telif Hakkı Devir Formunu” iletmeyen yazarların çalışmaları yayınlanmaz.
  • Kör hakemlik süreci  için makale yüklenirken yazarlara ilişkin herhangi bir bilginin yer almaması gerekmektedir. Yazar ve yayın bilgilerine ilişkin KAPAK formunda talep edilen bilgilerin ayrıca yüklenmesi gerekmektedir.
  • Araştırma makalelerinde Etik Kurul Onay Belgesi yüklenmelidir.