Amaç ve Kapsam

TBPD’nin amaçlarından bir tanesi araştırmacı ve klinisyenleri bir dergi bünyesinde bir araya getirerek etkileşimlerini sağlamaktır. İkinci önemli bir konu Ruh Sağlığı Profesyonellerinin bir ekip ruhu ile çalışamamasıdır. TBPD ekibi olarak; psikiyatristler, aile hekimleri, doktorlar, psikologlar, klinik psikologlar, Psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri, aile terapistleri, aile danışmanları, özel eğitimde hizmet verenler, okul öncesi eğitim görevlileri ve diğer meslek dallarında görev alanların bir araya gelip tartışacağı bir platform oluşmasını gerçekleştirmek istiyoruz. Parçalanmış ve bir araya gelemeyen bu meslek dallarının birikimlerinden diğer meslektaşlarının haberdar olması ve etkileşim içine girmesi arzuladığımız bir hedeftir.

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi (TBPD), ülkemizde bütüncül psikoterapi ile ilgili eğitimler organize eden, araştırmalar yapan, yayınlar üreten ve tercüme eden Psikoterapi Enstitüsü’nün bilimsel, hakemli dergisidir. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, yılda iki kez yayınlanmaktadır. Bununla birlikte duyuruları önceden ilan edilmek üzere yılda bir özel sayı çıkarılacaktır. Özel sayılarda her yıl düzenlenen Bütüncül Psikoterapi Kongresi tam metinlerine yer verilmektedir.

 Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nde, psikoterapi alanına girebilecek bütün konularda üretilen özgün bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Ulusal ve uluslar arası bilim camiası açısından önem taşıyan nitelikli çalışmaların yayılmasına ve alana özgü kavramların/ terimlerin anlamlarının ortaklaşmasına katkı sağlayacak; alanda çalışan akademisyen ve psikoterapi uygulayıcılarına kılavuzluk edecek nitelikli bir dergi oluşturmak hedeflenmektedir. 
 Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nde kuramsal çerçevesi güçlü, araştırma dizaynı ve analizleri iyi yapılandırılmış, psikoterapi alanında farklı açılımlar sağlayan çalışmalara öncelik tanınmaktadır. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, olgu ve vaka sunumlarınız beklenmektedir.