Amaç ve Kapsam

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi'nin (TBPD) amacı ruh sağlığı alanındaki uygulamaları bilimsel yöntemlerle ve kanıta dayalı sunan bir yazın kültürü oluşturmaktır. Bu bağlamda araştırmacı ve klinisyenlerin çalışmalarını bir dergi bünyesinde bir araya getirerek etkileşimlerini sağlamak bir alt amaçtır. TBPD tüm ruh sağlığı profesyonellerine eşit mesafede ruh sağlığı çalışanlarının uygulamalarını ve araştırmalarını önemsemektedir. TBPD ekibi; psikiyatristler, aile hekimleri, doktorlar, psikologlar, klinik psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri, aile terapistleri, aile danışmanları, özel eğitimde hizmet verenler, okul öncesi eğitim görevlileri ve diğer meslek dallarında görev alanların bir araya gelip tartışacağı bir platform oluşturmayı hedeflemektedir

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi (TBPD), ülkemizde bütüncül psikoterapi ile ilgili eğitimler organize eden, araştırmalar yapan, yayınlar üreten ve tercüme eden Psikoterapi Enstitüsü’nün bilimsel, hakemli dergisidir. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, yılda iki kez yayımlanmaktadır. Bununla birlikte duyuruları önceden ilan edilmek üzere yılda bir özel sayı çıkarılacaktır. Özel sayılarda her yıl düzenlenen Bütüncül Psikoterapi Kongresi tam metinlerine yer verilmektedir.
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nde, psikoterapi alanına girebilecek bütün konularda üretilen özgün bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Ulusal ve uluslararası bilim camiası açısından önem taşıyan nitelikli çalışmaların yayılmasına ve alana özgü kavramların/ terimlerin anlamlarının ortaklaşmasına katkı sağlayacak; alanda çalışan akademisyen ve psikoterapi uygulayıcılarına kılavuzluk edecek nitelikli bir dergi oluşturmak hedeflenmektedir.
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nde kuramsal çerçevesi güçlü, araştırma dizaynı ve analizleri iyi yapılandırılmış, psikoterapi alanında farklı açılımlar sağlayan çalışmalara öncelik tanınmaktadır. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, olgu ve vaka sunumları beklenmektedir.