Amaç ve Kapsam

Black Sea Journal of Health Science (BSJ Health Sci.) Ocak 2018'den bu yana Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yılda 3 kez, elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. BSJ Health Sci., açık erişimli yayın yapan uluslararası bir e-dergidir. BSJ Health Sci.'nin genel amacı, tüm dünyada sağlık bilimleri ile ilgili bilim insanlarının ve ilgili araştırmacıların araştırma bulgularını yayınlayacak bir platform sağlamak, mesleki gelişimlerini teşvik etmek ve daha ileri araştırmalar için yeni bakış açıları sağlamaktır. BSJ Health Sci., sağlık bilimleriyle ilgili tüm teknik ve klinik çalışma alanları başta olmak üzere ilgili alanlarda yürütülen bütün çalışmalardan üretilen orijinal araştırma makalelerini, konferans bildirilerini, derleme, vaka taktimi veya teknik notları yayınlamaktadır. BSJ Health Sci., elektronik ortamda yayınlanmakta olup, bütün makaleler okuyuculara ücretsiz olarak sunulmaktadır.