Makale İşlem Ücreti Politikası

Açık Erişim (Open Access) Yayın Modeli Nedir?
Günümüzde okuyucular bilimsel içerikli makalelere erişmek amacıyla ya abonelik için ya da bir makaleyi her indirdiklerinde bir ücret ödemek durumundadırlar. Dergi abonelik ücretlerinin artmasıyla birlikte, kütüphaneler daha az dergiye abone olabilir ve bu da okuyuculara sunulan makale çeşitlerini sınırlayabilir. Açık erişimli yayın modeli, ilgili tüm okuyucuların herhangi bir makaleyi abonelik olmadan görüntülemesine, indirmesine, yazdırmasına ve yeniden dağıtmasına izin verir; bu, bir yazarın çalışmasının çok daha fazla dağıtımını sağlayabilir. Açık erişim modeli ile bilim camiası ve ilgili paydaşlar dergilerde yayınlanan tüm içeriklere internette yayınlanır yayınlanmaz ücretsiz olarak anında erişebilmektedir.

Makale işlem ücreti (article processing charge; APC) nedir?
Black Sea Journal of Health Science (e-ISSN 2619-9041) dergisi açık erişim modeli kapsamında yayınlanmaktadır. Ancak, açık erişim yayıncılığı maliyetsiz değildir. Black Sea Journal of Health Science dergisinde çevrimiçi abonelik veya makalelere erişim ücretlendirilmediğinden editoryal ve yayım maliyetlerini karşılanması için, hakem değerlendirmesinden sonra yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerden "Makale işlem Ücreti" (article processing charge; APC) talep edilmektir. DergiPark sistemine kayıtlı bütün yazarlar Black Sea Journal of Health Science dergisinde yayınlanan tüm sayılara ücretsiz abone olmaktadır. Yazarlardan talep edilen bu ücret, bir makaleyi bitmiş bir makaleye dönüştürme maliyetlerini ve bir makaleyi barındırma, dağıtma, tanıtma ve düzenleme maliyetlerini kapsar. Bu nedenle aşağıdaki haritadaki ülkelere göre hakem değerlendirmesinden sonra 2022 yılının ilk sayısından itibaren yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerden "Makale işlem Ücreti" (article processing charge; APC) alınacaktır. 

Makale işlem ücreti (article processing charge; APC) süreç açıklaması
Yayınlama maliyetlerini olabildiğince açık hale getirmeye kararlıyız. Black Sea Journal of Health Science dergisinin makale işlem ücreti ana sayfasında açıkça gösterilmektedir. Bir makale gönderildiğinde, makalenin kalite kontrolleri, hakem değerlendirmesi, mizanpaj ve tanıtımının zamanında ve yüksek standartta yapılmasını sağlamak için dergideki birçok farklı süreçten geçmektedir.
Bu süreçler şunları içerir:
Editoryal Tarama - ilk teknik ve etik kontrolleri yapan kişi
Editoryal İşlemler - derginin editörlerinin inceleme sürecini yönetmesine yardımcı olan
Makale Mizanpajı - makaleyi profesyonel bir dizgi makalesine dönüştürenler
Makale Düzeltme - yazarları ve editörleri destekleyen düzeltme sürecini koordine eden
Editoryal Kalite Güvencesi - makalenin ve inceleme sürecinin derginin yönergelerine ve politikalarına uygun olduğundan emin olmak için son bir kontrol yapan kişi
Dergi Geliştirme - yazarlarımızı, editörlerimizi ve hakemlerimizi destekleyen, derginin mümkün olduğunca geniş bir şekilde indekslenmesini ve yayınlanan makalelerin hak ettikleri ilgiyi görmesini sağlar.

"Makale işlem Ücreti" (article processing charge; APC) gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir;
1. Okuyuculara ücretsiz erişim (Açık Erişim) sağlamak,
2. DOI uygulamaları,
3. Kopya ve dizgi için personel giderleri,
4. Uzun süreli arşivleme ve dergi yönetimi.
24248