Etik İlkeleri Akış Şeması

Black Sea Journal of Health Science dergisinde TR Dizin Etik İlkeleri uygulanmakta olup yazarın(ların) ve derginin uyması gereken "Etik İlkeleri Akış Şeması" aşağıda sunulmuştur. Etik kurul onayı gerektiren insan ve hayvan denekler üzerinde yapılan deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı "Etik İlkeleri Akış Şeması"na göre alınmalıdır. Çalışma etik kurul onayı gerektirmiyorsa makalenin "Etik Onay" kısmında "Etik İlkeleri Akış Şemasının" ilgili bölümüne atıf yapılarak çalışmada etik kurul onayına gerek olmadığı bildirilmelidir.

25666