Ücret Politikası

Black Sea Journal of Health Science (e-ISSN 2619-9041) dergisinde tüm makaleler açık erişim modeliyle yayınlanmaktadır. Bu nedenle hakem değerlendirmesinden sonra 2022 yılının ilk sayısından itibaren yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerden sayfa sayısına bakılmaksızın "Makale İşlem Ücreti" (Article processing charge; APC) alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen "Makale İşlem Ücreti Politikası" sayfasına bakınız (https://dergipark.org.tr/tr/pub/bshealthscience/page/11298).

Makale İşlem Ücreti: 200.00 TL