Hakkında

Dergimiz Yayın Kurulu'nun önerisi sonucunda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu'nun 13.03.2023 tarih ve 2 No'lu kararı gereğince 2757-6418 e-ISSN numarasıyla yayımlanan "Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi"nin ismi "Burdur İlahiyat Dergisi" (e-ISSN: 2980-2407) olarak değiştirilmiştir.
Haziran 2023 sayısından itibaren Dergimiz yeni adıyla yayımlanacaktır. Aynı tarihli 4 No'lu karar gereği Dergimizin cilt sisteminden, sayı sistemine geçirilmesine ve Haziran 2023’te yayımlanacak nüshanın 6. sayı olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Burdur İlahiyat Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

MLA / Modern Language Association (09.06.2022),

EBSCO / Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) (01.01.2022) ve Humanities International Index (20.10.2023)

DOAJ / Directory of Open Access Journals (03.10.2023)

Burdur İlahiyat Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanan akademik, uluslararası ve hakemli bir dergidir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de (İngilizce, Arapça, Farsça ve Almanca) yapılan çalışmalar kabul edilmektedir. Dergi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşarak bilime katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ve ilgili akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.

Haziran sayısı için 1 Ocak-30 Nisan; Aralık sayısı için 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında makale kabul edilmektedir.

Yayın İnceleme Süreci: Yaklaşık 60 Gün
Editör İncelemesi
Etik Ön İnceleme
Yayın Kurulu İncelemesi
Çift Taraflı Kör Hakemlik Süreci
Dil incelemesi
Yazım Kontrolü ve Son okuma

Burdur İlahiyat Dergisi, Ulusal mı Uluslararası mı?
ÜAK'a göre Doçentlik başvurusunda kullanılabilecek "Yayımlanmış Makale", "Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış makaledir". Bu tanıma göre matbu veya e-dergide yayımlanan özgün makaleler doçentlik başvurusunda kullanılabilmektedir (https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2023/8/yokGenelKurulKarari_09082023.pdf).
Doçentlik başvuru şartları ise şu bilim alanlarına göre değişmektedir:

• Eğitim Bilimleri Temel Alanı
• Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
• Filoloji Temel Alanı
• Güzel Sanatlar Temel Alanı
• Hukuk Temel Alanı
• İlahiyat Temel Alanı
• Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı
• Mühendislik Temel Alanı
• Sağlık Bilimleri Temel Alanı
• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
• Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
• Spor Bilimleri Temel Alanı

Buna göre İlahiyat Temel Alanı'nın genel olarak başvuru şartlarında "Ulusal Makale" ve "Uluslararası Makale" şeklinde iki kategori bulunmaktadır.

Dolayısıyla Burdur İlahiyat Dergisi, 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla Uluslararası/d kategorisinde yer almaktadır, puan değeri 5’tir.

Burdur İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.