İletişim Bilgileri

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Tunahan ERDOĞAN
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY
terdogan@mehmetakif.edu.tr

Editör Yardımcısı

Ebru KOÇAK
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
ekocak@mehmetakif.edu.tr

Teknik İletişim

Arş. Gör. Elmas Ruşen BARUT
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
erbarut@mehmetakif.edu.tr