İletişim Bilgileri

Başeditör

Dr. Arş. Gör. Murat BAHAR
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY
muratbahar25@gmail.com

Editör Yardımcısı

İbrahim KORHAN
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
ibrahimkorhan33@gmail.com

Teknik İletişim

Ali Rıza KARA
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
ali07konya@gmail.com

Burdur İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.