Dergi Kurulları

Dergi Kurulu

Ebru KOÇAK, ebrkocak@ankara.edu.tr, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Veli ATMACA, vatmaca@firat.edu.tr, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. İzzetullah ZEKİ, izzetullahzeki@yahoo.com ;, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Kübra YILMAZ, kyilmaz@mehmetakif.edu.tr, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Arife ÜNAL SÜNGÜ, arifeunalsungu@mehmetakif.edu.tr, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Tunahan ERDOĞAN, tunahanerdogan1234@hotmail.com, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ