Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Mehmet KARACA BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Veteriner Bilimleri (Diğer)

Baş Editör

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAHAR BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-7694-329X Türkiye
Dini Araştırmalar (Diğer), Hadis, Tefsir

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KORHAN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Dinler Tarihi

Yazı İşleri Müdürü

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ömer ÇELİK MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tefsir
Prof. Dr. Ömer KARA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Arap Dili ve Belagatı, Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat, Tefsir
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8759-6817 Türkiye

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1986) ve Hadis Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak tayin edildi (1987). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (1988) ve doktorasını (1993) tamamladı. 1997’de doçent, 2003’te profesör oldu. Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1998-2001), Strasbourg İslâm İlahiyat Fakültesi (2012-2013) ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı (2011-2016). DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak görev yaptı (2015-2017). Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesidir.
Neşredilmiş eserleri arasında Zâhirî Muhaddislerle Hanefî Fakihleri Arasındaki Münakaşalar ve İhtilaf Sebepleri (Ankara 1997), Hadis Tetkikleri (2. Baskı, İstanbul 2019), 40 Hadiste İş ve Ticaret Ahlâkı (4. Baskı, Ankara 2022), 40 Hadiste Kadın ve Aile (5. Baskı, İstanbul 2023), Hadis Günlüğü (7. Baskı, İstanbul 2023) gibi kitap çalışmaları yer almaktadır.

Hadis
Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR İstanbul Üniveristesi 0000-0002-0875-550X Türkiye
Tefsir
Tefsir
Prof. Dr. Merdan GÜNEŞ Institut für Islamische Theologie, Universität Osnabrück Almanya
İslam Hukuku
Prof. Dr. Mehmet KALAYCI Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye Türkiye Web
Türk İslam Düşünce Tarihi, Osmanlı Düşünce Tarihi, İslam Düşünce Tarihi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , İslam Mezhepleri, Kelam
Prof. Dr. Muhammet ABAY MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-2209-5069 Türkiye Web
https://avesis.marmara.edu.tr/abay
Tefsir
Doç. Dr. Muhammed COŞKUN MARMARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5613-2182 Türkiye
Tefsir
Doç. Dr. Muhammed Enes TOPGÜL MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hadis
Doç. Dr. Yasin PİŞGİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TURHAN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Siyasal Teori ve Siyaset Felsefesi, Tefsir
Dr. Ahat SALİHOV Rusya Bilimler Akademisi Ufa Federal Araştırma Merkezi Tarih, Dil ve Edebiyat Enstitüsü Rusya Federasyonu
Genel Türk Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Kayrat BELEK Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 0000-0003-0495-9182 Kırgızistan Web

I am working for the Kyrgyz-Turkish Manas University as an Academic
Researcher and Lecturer since 2006. In 2014 defended my Doctorate thesis at the
KTU Manas.
The main subjects that I teach at the University are History of Islam, Islamic
Culture and the First Muslim Turkic States, Numismatics, Epigraphy and
Paleography of Central Asia.
I am an co-author of the book “Monuments of inscriptions on the stone of
Kyrgyzstan. - Bishkek, 2008” and author of number of articles on the topics such
as Islamization of Kyrgyzstan and Central Asia in the Middle Ages and Islamic
inscriptions.

İslam Sanatları, Sanat Tarihinde Kent, Genel Türk Tarihi, İslam Öncesi Türk Tarihi, Orta Asya Tarihi, Türk Bozkır Kültürü, Türk Halkları ve Toplulukları, Türk Kültür Tarihi, Somut Olmayan Kültürel Miras, Ortaçağ Halk Kültürü, Ortaçağ Kentleri, Selçuklu Tarihi, Türk İslam Devletleri Tarihi, Türk İslam Düşünce Tarihi, Dinler Tarihi, İslam Tarihi, İslam Düşünce Tarihi
Prof. Dr. Sönmez KUTLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Osman AYDINLI ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Mezhepleri
Prof. Dr. Erdal BAYKAN Mersin Üniversitesi Türkiye
Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Muhammet AKDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Sabri YILMAZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7792-9211 Türkiye
İslam Mezhepleri, Kelam

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Veli ATMACA BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Araştırmaları, Hadis
Prof. Şükrü KEYİFLİ BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-4605-5205 Türkiye
Din Eğitimi
Tefsir
Prof. Dr. Adem APAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Tarihi ve Medeniyeti
Prof. Dr. Zişan TÜRCAN Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Hadis
Doç. Dr. Orhan GÜRSU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7478-371X Türkiye
Din Psikolojisi, Uygulamalı ve Gelişimsel Psikoloji, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Mahmut OLÇUN BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-5218-9525 Türkiye
Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü

1988 de Jawzjan/Afganistan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Akça/Jawzjan’da tamamladı. 2001 Yılında Hafızlık eğitimini
bitirdi. 2005 yılında Türkiye Diyanet Vakfı’nın bursluluk sınavını kazanarak Selçuk Üniversitesi İlahiyat fakültesine başladı. 1
yıl Türkçe eğitimi olmak üzere lisans tahsilini 2010 yılında tamamladı. 2012 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında yüksek lisans, 2016 yılında bahsi geçen
Enstitü ve bölümde doktora öğrenimini tamamladı. Farsça, Türkiye Türkçesi, Özbekçe, Arapça bilmektedir. 2016 yılında
Prof. Dr. Saffet KÖSE ile beraber Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından
desteklenen 151417002 numaralı projeyi de tamamlamıştır.  2018 Yılında Jawzjan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İslam Kültürü bölümünde Öğretim üyesi
olarak işe başladım. 2019 yılından 27/11/2023'e kadar aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Fakültesinde dekan olarak tayin
edildim. 27/11/2023 tarihinden günümüze kadar aynı Üniversitenin Araştırmalar ve İlmi Dergiden Sorumlu rektör yardımcısı olarak atandım. Ayrıca Üniversitemizde çıkarılan ilk uluslararası hakemli Diwan adlı derginin editörlüğünü de yapmaktayım.
Saygılarımla İletişim Bilgileri: email: m.akramhakim88@gmail.com GSM: 0539 912 15 52/+93787236428 Referanslar: 1-
Prof. Dr. Saffet KÖSE (05326755731), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü. 2- Dr. Abdukcelil ALPKIRAY (+93707390312),
Diyanet İşleri Başkanlığı 

İslam Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TAHTACI BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-0657-6268 Türkiye Web
Hadis
Arş. Gör. Feyza İPEKYÜZ Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
İslam Felsefesi
Prof. Dr. Bahaddin DARTMA Bir kuruma bağlı değildir Türkiye Web
İslam Araştırmaları
Prof. Dr. Rıfat ATAY Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TEKİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Prof. Dr. Remzi KAYA Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. İsmail GÜLER BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-8045-1829 Türkiye
Dilbilim, Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Bahset KARSLI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyoloji, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Dr. Öğr. Üyesi Arife ÜNAL SÜNGÜ BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-6448-9373 Türkiye
İslam Felsefesi, Türk İslam Felsefesi, Türk İslam Düşünce Tarihi, İslam Düşünce Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Kıyasettin ARSLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-2191-7582 Türkiye Web
Arap Dili ve Belagatı
Dr. Öğr. Üyesi Necati AYKON BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Burdur İmam Hatip Lisesi 1984; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arapa Dili ve Edebiyatı 1988; Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İlitam) 2011; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Yüksek Lisans 1994; Doktora 1999. Halen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümü Öğretim üyesi.
İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mahfuz ATA Bir kuruma bağlı değildir Türkiye

Mehmet Akif Ersoy üniversitesi ilahiyat fakültesi  Dr. öğretim üyesi Temel İslâm Bilimleri Tefsir Ana Bilim Dalı

Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Cavid QASIMOV Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Çağdaş Rusya Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Betül YURTALAN Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0003-3594-8427 Türkiye Web
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , İslam Mezhepleri

Alan Editörleri

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN Akdeniz Üniversitesi 0000-0002-2548-211X Türkiye Web

Aslen Adanalı olan Doç. Dr. Mehmet Şahin, 1975 yılında doğdu. İlk okulu İmamoğlu’nda okudu. Kozan İmam Hatip Lisesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisan öğrenimini, aynı üniversitede “Mustafa Fevzi b. Numan Hayatı, Eserleri ve Dini Edebiyatla İlgili Şiirleri” adlı teziyle 2006’da yüksek lisansını, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde “Eski Türk Edebiyatında Mensur Yûsuf u Züleyha Hikayeleri ve Muhammed b. İbrahim’in Yûsuf u Züleyhâ’sı” adlı teziyle 2016 yılında doktorasını tamamladı.
Ankara Sincan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda 2004-2005 yılları arasında müdür olarak çalıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığında 2006-2016 yılları arasında Arşiv personeli olarak görev yaptı. Bu yıllarda İstiklal Mahkemeleri Projesi kapsamında İstiklal Mahkemelerinin envanterini çıkarılması, tasnif edilmesi, elektronik ortama aktarılması, indekslenmesi ve Osmanlı Türkçesinden günümüz alfabesine aktarılması projesinde görev yaptı. Bu proje kapsamında heyetle birlikte yaptığı; İstiklal Mahkemeleri, İstanbul İstiklal Mahkemesi, Elcezire İstiklal Mahkemesi, Isparta İstiklal Mahkemesi, Eskişehir İstiklal Mahkemesi, Şark İstiklal Mahkemesi (5 cilt), İkinci Dönem Ankara İstiklal Mahkemesi (3 cilt) isimli kitapları basıldı. TBMM’de görev yaptığı esnada heyetle birlikte hazırladığı TBMM Albümü 1920-2010 (4 cilt) isimli kitabı TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları tarafından 2010 yılında basıldı. 2015 yılında Emrah Gökçe ile birlikte Yüzyılın Türk Şairleri Antolojisi (Osmanlı Türkçesine Aktarma) kitabını yazdı.
Şahin, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2016 yılında Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı ve halen İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde başkanlık görevini sürdürmektedir. Halen devam etmekte olan Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongrelerini koordine etmektedir. Aynı zamanda uluslararası indekslerce taranan Turkish Academic Research Review ile Tanım Tenkit ve Teori dergilerinin kurucusu ve editörüdür.
Şahin’in Ankaralı Râzî ve Divanı, Esâsî Divanı, Basîrî Divanı, Küçük Kara Balık (Moosa Rahimi ile Osmanlı Türkçesine Aktarma), Belgelerin Dili (Moosa Rahimi) gibi yayınları bulunmaktadır.
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda çeşitli Kamu kurumlarında komisyon üyeliği görevleri de bulunan Şahin, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce, Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi bilmektedir.

İLETİŞİM
e-posta
mehmetsahin@akdeniz.edu.tr

Diğer e-posta
drmentesli@gmail.com

Cep Telefonu
+90 533 056 9174

İş Telefonu
+90 0242 310 6888 Dahili: 3401

Ofis
Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Posta Adresi
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, 07058 Konyaaltı, Antalya-Türkiye

Klasik Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Şeref GÖKÜŞ Akdeniz Üniversitesi 0000-0003-3322-0723 Türkiye
Din Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer DİLMEN BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-7671-2571 Türkiye
Tasavvuf
Dr. Öğr. Üyesi Esat SABIRLI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-7908-9527 Türkiye
Tefsir
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TAHTACI BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-0657-6268 Türkiye Web
Hadis
Dr. Arş. Gör. Fatih AVCI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hukuk ve Din, İslam Hukuku
Öğretim Görevlisi Ramazan AKSOY Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Arap Dili ve Belagatı, İslam Hukuku
Sanat ve Edebiyat, Dini Musiki, Müzikoloji ve Etnomüzikoloji, Sanat Tarihi
Öğretim Görevlisi Furkan CEYLAN BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dini Musiki
Arş. Gör. Elmas Ruşen BARUT BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-5370-2458 Türkiye Web
Arap Dili ve Belagatı
Arş. Gör. Feyza İPEKYÜZ Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
İslam Felsefesi
Arş. Gör. Aziz KARABULUT AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-3670-6860 Türkiye Web

1994 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Şarkışla’da okudu. Şarkışla İmam Hatip Lisesi’nden 2012 yılında mezun oldu. Aynı yıl Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans öğrenime başladı. 2017 yılında lisans öğrenimini tamamladı ve Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2018 yıllında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı üniversitede “Bir Müfessir Olarak İbn Receb el-Hanbelî ve Tefsire Dair Görüşlerinin Derlendiği Ravâiu't-tefsir İsimli Eserin Ulûmü'l-Kur'ân Açısından İncelenmesi ” adlı teziyle 2020 yılında yüksek lisansını tamamladı ve aynı yıl doktoraya başladı. “Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî İsimli Tefsirinde Mu’tezilî Söylemin Eleştirisi” isimli teziyle doktorasına devam etmekte.
Karabulut’un “İbn Receb’in Tefsirciliği”, “Mi‘râc”, “Kabir Azâbı” ve “Vahiy-İlham Ayrımı” gibi konularda yayınları bulunmaktadır. Bazı projelerde araştırmacı olarak görev aldı. 

Tefsir
Arş. Gör. Mine DEMİRBİLEK Trabzon Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 0000-0003-3436-4788 Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , İslam Mezhepleri
Dr. Nuran ÜÇOK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7048-8054 Türkiye
İslam Mezhepleri
Arş. Gör. Hilal ATILGAN MOĞOL AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Hukuku
Doç. Rabiye ÇETİN Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-4706-0022 Türkiye
Kelam

Yazım Editörleri

Dr. Arş. Gör. Fatih AVCI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hukuk ve Din, İslam Hukuku

İngilizce Dil Editörleri

Doç. Nurettin ÇALIŞKAN BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6255-0871 Türkiye
Türk İslam Edebiyatı
Doktora Ayşegül TÜRKERİ ERYİĞİT AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din Sosyolojisi

Almanca Dil Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Osman ERASLAN BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi, Dinler Tarihi, Doğu Dinleri ve Gelenekleri Araştırmaları

Arapça Dil Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Turan BAHŞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0900-9258 Türkiye
Dilbilim, Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil), Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Arş. Gör. Yusuf Ziya BAL AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Arap Dili ve Belagatı
Öğretim Görevlisi Sami ÇAKMAKPUNAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dilbilim
Öğretim Görevlisi Yasir ALOTHMAN BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Araştırmaları, Arap Dili ve Belagatı, Hadis, Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat, Tefsir
Arap Dili ve Belagatı
Öğretim Görevlisi Hüseyin GÜNGÖR BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Türkiye
Arap Dili ve Belagatı, İslam Hukuku, Tefsir

Farsça Dil Editörleri

Doç. Dr. İzzetullah ZEKİ Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 0000-0001-6571-7377 Türkiye Web
Burdur İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Medeniyeti

Son Okuma Editörleri

Arş. Gör. Ahmet GENÇDOĞAN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İTİKADI İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI 0000-0001-7111-4978 Türkiye
Kelam
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim AKKUŞ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7600-0013 Türkiye
Din Sosyolojisi
Arş. Gör. Meral GEZEN karamanoğlu mehmetbey üniversitesi Türkiye
Kelam
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KARATAY KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-5304-9575 Türkiye
Tefsir
Doktora Evren TORBALI Bir kuruma bağlı değildir 0000-0002-9809-8960 Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Doktora İsmail KARAGÖZOĞLU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Hukuku

Mizanpaj Editörü

Arş. Gör. Meral SABUN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1329-7865 Türkiye
İslam Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Kübra YILMAZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ, TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI 0000-0002-9540-4352 Türkiye
Türk İslam Edebiyatı
Dr. Öğr. Üyesi Ebru KOÇAK MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY Türkiye
İslam Mezhepleri

Sosyal Medya Editörü

Arş. Gör. Kerem Tarık ŞAHİNER Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Din Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Dini Gelenek Çalışmaları (Doğu, Yahudi, Hristiyan ve İslami Gelenekler Hariç), Dini Araştırmalar (Diğer), İslam Mezhepleri, İslam Araştırmaları (Diğer)

Türkçe Dil Editörleri

Doktora Harun GÖRÜCÜLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Doktora Mehmet SÖNMEZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Türkiye

1986 Denizli/Çameli doğumlu olan yazar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Akdeniz Üniversitesinde "Etkilenmesi ve Etkisi Bağlamında İbnü's-Salâh ve Mukaddime'si" isimli Yüksek Lisans tezini savunarak TİB bölümünden mezun olmuş, şu anda aynı üniversitede doktora öğrencisi olarak öğrenim hayatına devam etmektedir.

Hadis

Etik Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Tunahan ERDOĞAN Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0003-3374-6063 Türkiye
Arap Dili ve Belagatı, Hadis

Burdur İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.