Amaç ve Kapsam

Yayın İçeriği
Burdur İlahiyat Dergisi orijinal bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.

Amaç ve Kapsam
Burdur İlahiyat Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Burdur İlahiyat Dergisi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, araştırma notu, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşarak bilime katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri, derleme ve kitap kritiği türlerinde en az doktora derecesine sahip araştırmacıların veya lisansüstü öğrenim görmekte olan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.
Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri açıklamalıdır. Burdur İlahiyat Dergisi gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Uygunluğunu tartışan Burdur İlahiyat Dergisi Editör Kurulu üyeleri, daha sonra her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Baş Editör'e aittir.

Konu Kategorisi:
Sosyal Bilimler - Din Araştırmaları
Beşeri Bilimler, İlahiyat, Hukuk, Dil Bilim, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Din, Eğitim, Müzik, Edebiyat, Sanat
Bilim Alanı: İlahiyat
Anahtar Kelimeler: Kelam, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagatı, Mezhepler Tarihi, Felsefe, Din Felsefesi, İslam Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Türk-İslam Felsefesi, İslam Araştırmaları, Din Eğitimi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, İslam Tarihi, Türk-İslam Tarihi, Türk-İslam Kültürü, Dini Musiki, Türk-İslam Musikisi, Türk-İslam Edebiyatı, İslam Sanatları, Türk-İslam Sanatları, Türk-İslam Eserleri.

Yayın Dili
Tam Metin Yayın Dili:
• Birincil Dil: Türkçe
• İkincil Dil: İngilizce
• Üçüncü Dil: Arapça
• Dördüncü Dil: Almanca
İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:
• Makale Başlığı: Türkçe & İngilizce
• Yazar Adı: Türkçe (Latin Alfabesinde)
• Yazar Adresi: Türkçe (Latin Alfabesinde)
• Anahtar Kelimeler: Türkçe & İngilizce
• Kaynakça: Türkçe (Latin Alfabesinde)
Tam Metin: Türkçe (Latin Alfabesinde)
İngilizce
Arapça
Almanca

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Okur Kitlesi
Yayımlanan makalelerin akademik düzeyi; akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri ve ilgili akademik kurum ve kuruluşlar için uygundur.

Ücret Politikası
Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Burdur İlahiyat Dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Burdur İlahiyat Dergisi’nin tüm giderleri Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Telif Hakkı
Burdur İlahiyat Dergisi’nde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Burdur İlahiyat Dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Makalelerin Özgünlüğü
Burdur İlahiyat Dergisi, daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez. Ancak bazen yabancı dildeki yayınlanmış makaleler işleme alınabilir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Burdur İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.