Cilt: 6 Sayı: 1, 1.08.2022

Yıl: 2022

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı; Türk gençliğinin ilmî çalışmalarını desteklemek ve gençlerimize yeni akademik imkânlar sağlamak üzere birçok alanda faaliyet yürütmektedir. Geleceğimizin inşasına katkı sağlayabilmek amacıyla eğitim alanında önemli adımlar atan Ülkü Ocakları, bir taraftan da bilim âlemine nitelikli yayınlar kazandırmayı amaçlayan projelerini hayata geçirmektedir. Bu kapsamda Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının uluslararası hakemli yayını olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Derginin imtiyaz sahibi, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’dır.

Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi; açık erişimli ve çevrimiçi yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Yılda iki sayı yayınlanan dergide eğitim bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler, iktisadi bilimler, spor bilimleri, hukuk, filoloji ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarında makaleler yayınlanmaktadır.  Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış, özgün bilimsel çalışmalar olması gerekmektedir.

Dergimiz, Google Scholar, DRJI, ASOS Index, CiteFactor ve Research Bip dizinlerinde taranmaktadır. Eğitim bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler, iktisadi bilimler, spor bilimleri, hukuk, filoloji ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarında makaleler yayınlanmaktadırBUSAD, açık erişimli, çevrimiçi, uluslararası hakemli bir dergidir. Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. 

Yayınlanmak üzere Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi'ne gönderilecek olan yazılarda Türk Dil Kurumunun kabul ve kaidelerine bağlı kalınmalıdır. Dergide yayınlanan makalelerin bilimsel, hukuki ve etik sorumluluğu ile yazara aittir.  Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Derginin yazım kuralları hakkında detaylı bilgi alt sekmede detaylı olarak verilmiştir.

*Dergimiz etik kuralları olarak the Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors (Committee on Publication Ethics, 2011)'ı esas almaktadır.

Editör, Yazar ve Hakem sorumlulukları:


A-Editörler hakkında

-Editör, yayından birinci derecede sorumludur. Başvurulan yazıların uygunluğuna ve yayınına karar verirken yazar ve yazarların ırkı, cinsiyeti, inancı, uyruğu gibi etkenlere göre değil derginin yayın politikası ve ilmi hassasiyete göre karar verir.

- Editör işlem basamaklarında gizliliği esas tutar ve kişisel bilgileri hakemler, üyeler ve yayıncı ile paylaşamaz.


B-Hakemler hakkında

-Hakemler gizlilik politikasına göre çalışırlar. Ulaştıkları bilgi ve değerlendirme sonuçlarını yazar dahil üçüncü kişilerle paylaşamazlar.

-Hakemler dergi yayın politikası ve yazım kurallarına göre tarafsız, adil ve yapıcı olmak üzere çalışırlar.

- Hakemler, yazarlara önerilerde bulunarak hataların giderilmesine yardımcı olurlar.

-Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı belirtilen sürede değerlendirememe durumları varsa/ veya kendilerine iletilen yazılarda kendilerini yetersiz hissetmelerini gerektiren bir durum söz konusu ise bu hususta editörleri bilgilendirmelidirler.


C-Yazarların hakkında

- Yazarlar derginin yayın politikasına, etik ve yazım kurallarına uymakla yükümlüdürler.

-Yazarlar çalışmalarında özgünlük, bilimsellik ve başka çalışmalara ait telif hakları gerektirecek verilerin kullanımı gibi hususlarda gerekli hassasiyeti göstermelidirler.

- Yazarlar yayın sürecinde editör ve hakemlerin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapmayı kabul etmelidirler. Bu bağlamda yazar kendisine yapılan önerileri kabul etmezse söz konusu makale reddedilecektir.

-Yazarlar yazıların başta imla, üslup ve ilmi durumlarından sorumlu olup, yayın sürecinde gerekli hassasiyeti göstermelidirler.

- Dergiye yazı gönderen yazarlar, derginin ve genel ilmi kaidelerin geçerli olduğu yayın, etik ve ilmi kuralları kabul etmiş sayılırlar.

Kaynak:

Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors.

http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

Derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ayrıca yazarlardan başvuru ve basım ücreti altında herhangi bir ücret alınmaz.