Sayı: 10, 13.07.2016

Yıl: 2012

Söyleşi

Haberler

Makale

Uygulama Örneği

Söyleşi

Form

Haberler

Makale

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.