Sayı: 21, 28.07.2020

Yıl: 2020
Yüksek Lisans Ahmet KEBELİ Gençlik ve Spor Bakanlığı; KİDDER 0000-0002-1999-758X
Denetim ve Mali Sorumluluk, İç Denetim, İç Kontrol, Kurumsal Yönetişim
İç Denetçi, Yüksek Lisans Ali Fatih UYSAL İstanbul B. Şehir Belediye Başkanlığı
Kamu yönetimi, Denetim, İç Denetim; İç Kontrol; Şehircilik
Kamu yönetimi, Denetim, İç Denetim; İç Kontrol; Üniversiteler
Dr., İç Denetçi Cem ÇETİN Marmara Üniversitesi
Kamu yönetimi, Denetim, İç Denetim; İç Kontrol; Üniversiteler
İç Denetçi, Yüksek Lisans Fatih ÜNAL Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kamu yönetimi, Denetim, İç Denetim; İç Kontrol; Üniversiteler
Dr., İç Denetçi Hakan VELİOĞLU Tarım ve Orman Bakanlığı
Kamu yönetimi, Denetim, İç Denetim; İç Kontrol; Bilgi Teknolojileri
Kamu yönetimi, Denetim, İç Denetim; İç Kontrol; Dış Ticaret
Doç. Dr. Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU İzmir Bakırçay Üniversitesi, İİBF, İşletme B.
İç Denetim; Etik ve Uygulamalı Etik; Finansal Risk Yönetimi
İç Denetçi, Yüksek Lisans Şerif OLGUN ÖZEN Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Kamu yönetimi, Denetim, İç Denetim; İç Kontrol; AB
Dr., Müfettiş Yaşar OKUR İller Bankası A.Ş.
Kamu yönetimi, Denetim, İç Denetim; İç Kontrol; Mahalli İdareler

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.