Sayı: 22, 30.01.2021

Yıl: 2021
Yüksek Lisans Ahmet KEBELİ Gençlik ve Spor Bakanlığı; KİDDER 0000-0002-1999-758X
Denetim ve Mali Sorumluluk, İç Denetim, İç Kontrol, Kurumsal Yönetişim

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.