Cilt: 12 - Sayı: 3

Yıl: 2021

Makaleler

Araştırma Makalesi

3. Mardin ilinin hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiyelinin belirlenmesi

Sayı Editör Kurulu

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Akıllı Elektrik Şebekeleri, Bulanık Mantık, Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri, Elektrik Makineleri ve Enerji Dönüşümü, Güç Elektroniği, Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi Abdulnasır YILDIZ Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 0000-0002-1432-8360
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği, Enerji, Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Prof. Dr. Fevzi ÖNEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Mühendisliği, Akışkanlar Mekaniği, Su Kaynakları ve Su Yapıları

All articles published by DUJE are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. This permits anyone to copy, redistribute, remix, transmit and adapt the work provided the original work and source is appropriately cited. 24456