e-ISSN: 2757-9522
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Vizetek Yayıncılık San.ve Tic. Ltd Şti
Kapak Resmi

Vizetek Yayıncılık San.ve Tic. Ltd Şti. bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi (EBAD) ulusal hakemli bir dergi olup, yılda 2 sayı şeklinde çıkmaktadır. Dergimizde alan eğitimi ve eğitim bilimlerinin tüm alanlarındaki her türlü araştırma temelli yayınlara yer verilmekte olup hem ulusal hem de uluslar arası literatüre kaynak sağlayacak niteliktedir. 2023 yılından itibaren İlkbahar (Mart) ve Sonbahar (Ekim) aylarında yılda 2 sayı şeklinde dergipark üzerinden elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz İnternet üzerinden ulaşılabilen açık erişime sahip bir dergidir. Dergimiz makalelerin yayınlanması için ücret almamaktadır. Dergimiz Mart 2024 sayısı da dahil sonraki sayılarda Etik Kurul Onayı olmayan makaleleri değerlendirmeye almayacaktır. 

2023 - Cilt: 4 Sayı: 2         download   24218