Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2757-9522 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Vizetek Yayıncılık San.ve Tic. Ltd Şti |


Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup, yılda 2 sayı şeklinde çıkmaktadır. Dergimizde alan eğitimi ve eğitim bilimlerinin tüm alanlarındaki her türlü araştırma temelli yayınlara yer verilmekte olup hem ulusal hem de uluslar arası literatüre kaynak sağlayacak niteliktedir. 2021 yılından itibaren Nisan ve Eylül aylarında yılda 2 sayı şeklinde dergipark üzerinden elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz İnternet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimiz makalelerin yayınlanması için ücret almamaktadır.

Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi

e-ISSN 2757-9522 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Vizetek Yayıncılık San.ve Tic. Ltd Şti |
Kapak Resmi


Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup, yılda 2 sayı şeklinde çıkmaktadır. Dergimizde alan eğitimi ve eğitim bilimlerinin tüm alanlarındaki her türlü araştırma temelli yayınlara yer verilmekte olup hem ulusal hem de uluslar arası literatüre kaynak sağlayacak niteliktedir. 2021 yılından itibaren Nisan ve Eylül aylarında yılda 2 sayı şeklinde dergipark üzerinden elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz İnternet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimiz makalelerin yayınlanması için ücret almamaktadır.