Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 247 - 260 2019-08-30

Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Examining the Knowledge Level of Pre-Service Teachers' About Curriculum

Berfu KIZILASLAN TUNÇER [1] , Çavuş ŞAHİN [2]


Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitim programlarına ilişkin bilgi düzeylerini belirleyerek, öğretmen adaylarının eğitim programlarına ilişkin bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşma düzeylerini açıklamaktır. Eğitim programları öğretim sürecinin önemli bir parçası olduğundan, eğitim programlarının uygulayıcısı olacak öğretmen adaylarının programa ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek önem taşımaktadır. Araştırma betimsel türde bir araştırma olup, tarama modelinde desenlenmiştir. Bu araştırmanın evrenini 2017-2018 öğretim yılı bahar yarıyılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Ölçüt ise öğretmen adaylarının eğitim programlarına ilişkin bilgileri yoğunluklu olarak aldıkları “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersini almış olmalarıdır. Araştırmada “Eğitim Programı Başarı Testi” ve “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Bu testler araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılarak bulgular belirlenmiş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının eğitim programlarına ilişkin bilgi düzeylerinin cinsiyet, öğrenim görülmekte olan anabilim dalı, Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi başarı notu, sınıf ve genel not ortalaması değişkenleri ile ilişkisi belirlenmiştir. 

The aim of this study is to determine the knowledge level of the preservice teachers and to explain their knowledge level about curriculum according to several variables. Since curriculum are an important part of teaching process, it is crucial to determine the level of knowledge of preservice teachers who will be the implementers of teaching programs. In the study, the survey models was used. The population of this study consists of preservice teachers studying Primary Education and Preschool Education in the Department of Basic Education at Çanakkale Onsekiz Mart University. The sample was determined by criterion sampling method. The criterion was that the pre-service teachers had received Teaching Principles and Methods program course which they had been intensively informed about their education programs. “Education Program Achievement Test” and “Personal Information Form” were used as data collection tools. This tests are developed by the researchers. The data were analyzed by using SPSS 22.0 package program and the findings were interpreted. In addition, the relationship of preservice teachers’ level of knowledge about curriculum regarding to gender, class, teaching principles and methods lesson success grade, department and grade point average variables were determined.

 • Akınoğlu, O. & Doğan, S. (2012). Eğitimde program geliştirme alanına yeni bir kavram önerisi: program okuryazarlığı. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Altıntaş, S, Kabaran, G.G. & Kabaran, H. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi ile belirlenmesi. Turkish Studies, 13(4), 1397-1411.
 • Baştürk, S. & Dönmez, G. (2011). Examining pre-service teachers' pedagogical content knowledge with regard to curriculum knowledge. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 743-775.
 • Bayrakçeken, S. (2007). Test geliştirme. E.Karip (Ed.) Ölçme ve değerlendirme içinde (ss.241-272). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Bolat, Y. (2017). Eğitim programı okuryazarlığı kavramı ve eğitim programı okuryazarlığı ölçeği, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(18), 121-138.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş, Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2007). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Ellis, A. K. (2004). Exemplars of curriculum theory. New York: Eye on Education
 • Erdem, C. & Eğmir, E. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2), 123-138.
 • Ertürk, S. (1986). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Kelly, A. V. (2009). The curriculum. theory and practice. London: Sage Publications.
 • Oliva, P.F. (1997). Developing the curriculum. United States: Longman.
 • Orstein, A. C & Hunkins, F. P. (2014). Eğitim programı: Temeller, ilkeler ve sorunlar. Çeviri Ed: Asım Arı. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Ross, A. (2003). Curriculum: Construction and critique. London: Routledge.
 • Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7),63-82.
 • Taşdemir, M. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. İstanbul: Alkım Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5184-4869
Yazar: Berfu KIZILASLAN TUNÇER (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4250-9898
Yazar: Çavuş ŞAHİN
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 3 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd511367, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {247 - 260}, doi = {10.17556/erziefd.511367}, title = {Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KIZILASLAN TUNÇER, Berfu and ŞAHİN, Çavuş} }
APA KIZILASLAN TUNÇER, B , ŞAHİN, Ç . (2019). Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 247-260 . DOI: 10.17556/erziefd.511367
MLA KIZILASLAN TUNÇER, B , ŞAHİN, Ç . "Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 247-260 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/48374/511367>
Chicago KIZILASLAN TUNÇER, B , ŞAHİN, Ç . "Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 247-260
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi AU - Berfu KIZILASLAN TUNÇER , Çavuş ŞAHİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.511367 DO - 10.17556/erziefd.511367 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 260 VL - 21 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.511367 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.511367 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi %A Berfu KIZILASLAN TUNÇER , Çavuş ŞAHİN %T Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.511367 %U 10.17556/erziefd.511367
ISNAD KIZILASLAN TUNÇER, Berfu , ŞAHİN, Çavuş . "Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2019): 247-260 . https://doi.org/10.17556/erziefd.511367
AMA KIZILASLAN TUNÇER B , ŞAHİN Ç . Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. EUJEF. 2019; 21(2): 247-260.
Vancouver KIZILASLAN TUNÇER B , ŞAHİN Ç . Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 260-247.