Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 69 - 91 2020-01-26

BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI

ARE SOME PEOPLE BORN WITH A TALENT FOR MATH? BELIEFS OF MATHEMATICS TEACHERS AND MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES ON MATHEMATICS TALENT

Mehmet AYDIN [1]


Bu araştırma, ortaöğretim matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının matematik yetenek hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, “Matematik yapmak doğuştan sahip olunan bir yetenek mi, yoksa sonradan geliştirilebilir mi?” “Matematik yetenek bazı insanların doğuştan sahip oldukları bir armağan mı, yoksa her bireyin sonradan geliştirebileceği bir beceri midir?” “Başarılı öğrenci kimdir?” ve “Matematik nasıl çalışılır?” gibi sorulara yönelik ortaöğretim matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının görüşleri değerlendirilmiştir. Nitel bir yaklaşımla yürütülen araştırmada, gelişimsel araştırma türlerinden biri olan kesit alma (cross-sectional) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 10 lise matematik öğretmeni ve 2 matematik öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan ve senaryo tipi sorulardan oluşan bir mülakat formu kullanılmıştır. Mülakatlardan elde edilen nitel veriler, Baxter Magolda (1992)’nın Epistemolojik Yansıtma Modeli esas alınarak, içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonunda öğretmen adaylarının, öğrencilerin matematik yeteneğinin geliştirilebileceğine ve her öğrencinin matematik öğrenebileceğine inandıkları; ortaöğretim matematik öğretmenlerinin ise, öğrencilerin de yeni fikirler geliştirebileceklerine inandıkları ve matematik öğrenmede onları da birer otorite olarak gördükleri belirlenmiştir. Ancak araştırmaya katılan öğretmenlerin, özellikle başarısız öğrencilere yönelik olumsuz görüşlere sahip oldukları görülmüştür. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak, öğretmenlerin sınıf pratiklerinin takip edilerek desteklenmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuş ve ayrıca matematik yetenek hakkında katılımcıların görüşlerine dayalı bir sınıflandırma inşa edilmiştir.

Matematik yetenek, Matematik beceri, Başarılı öğrenci, Başarısız öğrenci, Baxter Magolda, Epistemolojik inançlar, Sınıflandırma
 • Bakırcıoğlu, R. (2014). Ansiklopedik eğitim ve psikoloji sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Betz, N. E. (1978). Prevalence, distribution, and correlates of math anxiety in college students. Journal of counseling psychology, 25(5), 441.
 • Bloom, B. S. (1979). insan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, çev. Durmuş Ali Özçelik, MEB Yay., İstanbul.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2013). Research methods in education: Routledge.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çiçekli, A. ve Karaçizmeli, A. (2013). Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci İle Başarılı Öğrenci Seçimi: Ege Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 71-94.
 • Dursun, Ş., ve Yüksel, D. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2).
 • Genç, M., Karaçam, S., ve Aydın, F. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerine göre başarılı öğrenci. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 53-66.
 • Katung, M., Johnstone, A. H., & Downie, J. R. (1999). Monitoring attitude change in students to teaching and learning in a university setting: A study using Perry’s developmental model. Teaching in Higher Education, 4, 43-59.
 • Krutetskii, V. A. (1976). The psychology of mathematical abilities in school children. University of Chicago Press.
 • Magolda, M. B. B. (1992). Knowing and reasoning in college: Gender-related patterns in students' intellectual development: Jossey-Bass.
 • MEB. (2016). Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu.
 • Polya, G., 1945. How to solve it: A new aspect of mathematical method. Princeton : Princeton University Press.
 • Resnick, L. B., & Ford, W. W. (1981). The psychology of mathematics for instruction. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Sheffield, L.J. (2008). Questioning Mathematical Creativity - Questions May Be The Answers. Proceedings of the 5th International Conference on Creativity in Mathematics and the Education of Gifted Students. (29-34). Haifa, Israel.
 • Steen, L. A. (1999). Numeracy: The new literacy for a aata – drenched society. Educational Leadership, 57 (2), 8-13.
 • Şenocak, E. (2006). The Adaptation of University Students' Intellectual Development Scale into Turkish. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2).
 • Taşdemir, M., ve Taşdemir, A. (2010). Okullarda başarı ve başarısızlık olgusu: tipik öğrenci davranışları yönüyle bir durum araştırması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2).
 • TDK. (2015). Yetenek Güncel Türkçe Sözlük. Ankara-Online: Türk Dil Kurumu.
 • Werdelin, I. (1958). The mathematical ability: Experimental and factorial studies. Oxford, England: C. W. K. Gleerup.
 • Yapıcı, M. (2010). Yapılandırmacı Sınıf Atmosferi. Eğitime Bakış: Eğitim- öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 6(6), 61-65.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0718-8662
Yazar: Mehmet AYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 15 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder478923, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {69 - 91}, doi = {10.17755/esosder.478923}, title = {BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI}, key = {cite}, author = {AYDIN, Mehmet} }
APA AYDIN, M . (2020). BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 69-91 . DOI: 10.17755/esosder.478923
MLA AYDIN, M . "BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 69-91 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/478923>
Chicago AYDIN, M . "BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 69-91
RIS TY - JOUR T1 - BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI AU - Mehmet AYDIN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.478923 DO - 10.17755/esosder.478923 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 91 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.478923 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.478923 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI %A Mehmet AYDIN %T BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.478923 %U 10.17755/esosder.478923
ISNAD AYDIN, Mehmet . "BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 69-91 . https://doi.org/10.17755/esosder.478923
AMA AYDIN M . BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 69-91.
Vancouver AYDIN M . BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 91-69.