Cilt: 21 Sayı: 2, 1.06.2012

Yıl: 2012

Araştırma Makalesi

 

2. TÜMÖR NEKROSİS FAKTOR-α -308(A/G) GEN POLİMORFİZMİNİN BEHÇET HASTALIĞININ AKTİF VE İNAKTİF FAZLARINDA ARAŞTIRILMASI

 

3. PERİSENTRİK İNVERSİYON 9 GÖZLENEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tez Özeti

Derleme

 

11. ADLİ HEMŞİRELİK VE ÇALIŞMA ALANLARI