Cilt: 25 Sayı: 3, 1.12.2016

Yıl: 2016

Araştırma Makalesi

 

5. RETROSPECTIVE EVALUATION OF RESULTS OF 3617 INVASIVE PRENATAL DIAGNOSIS CASES APPLIED BETWEEN 1997-2015 YEARS

 

6. GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ

 

7. HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA KARBAPENEME DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİ KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

 

12. YAŞA BAĞLI MAKULAR DEJENERASYON VE BESLENME

Tez Özeti