Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DOKUZ KATMANLI TROYA MUTFAĞI

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 17 - 34, 28.02.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.534496

Öz

Troya, dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisidir. 2018 yılının Troya yılı ilan edilmesiyle Troya antik kenti yeniden gündeme gelmiş ve turizm hareketliliği açısından Çanakkale’ye ivme kazandırdığı düşünülmektedir.. Troya bölgesinin tarihi açıdan önemini yapılan arkeolojik araştırmalar gün yüzüne çıkarmıştır ve çıkarmaya devam etmektedir. Yapılan bu arkeolojik kazılar aynı zamanda tarihin eski dönemlerinde insanların ne yiyip içtiklerine ilişkin ipuçları da vermektedir. Gastronomi turizmi açısından yerel yemeklerin önemi birçok araştırma tarafından vurgulanmıştır. Gastronomi turistlerinin ya da kültürel amaçlı bölgeyi ziyaret eden turistlerin tarihin eski dönemlerinde insanların ne yediklerini de merak edebilecekleri ve buna uygun olarak turistik ürün oluşturulabileceği düşüncesinden hareketle çalışmada literatür taranarak Troya'nın yemek kültürünü ortaya koymak amaçlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda Troas bölgesinde ve Troya'da beslenmede etkili olan temel unsurlardan ilkinin yaşanılan coğrafya, ikincinin ise olduğu tarihsel süreç olduğu belirlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda bölgede çağlar boyunca genel olarak Akdeniz tipi beslenme kültürünün hakim olduğu söylenebilir. Sırasıyla koyun, sığır, domuz, keçi (oğlak), geyik ve at gibi hayvanların etleri tüketilmiştir. Bununla birlikte, ton balığı ve kabuklu deniz ürünlerinin sıklıkla yer aldığı görülmektedir. Buğday ve arpa çeşitleri, bezelye, nohut, bakla gibi tahıl ürünleri ile bakliyatlar da tüketilmektedir. Zeytin, üzüm ve incir gibi meyvelerin var olduğu ve zeytinyağının değerli bir besin maddesi olduğu söylenebilir.

Kaynakça

  • Abdurrezak, A.O., (2005). Sosyo-Kültürel Bağlamda Yemek ve İletişim, Milli Folklor, 9,(67). 1-16.Aslan, C. Günata, G.(2014). Troya: Protogeometrik, Geometrik ve Arkaik Dönemler. OLBA, XXII, 81-116.Aslan, R. (2012). Troas Bölgesi’nde Göçler, Diller ve Kültürler. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 10 (13), 17-30.Beşirli, H. (2010), “Yemek, Kültür ve Kimlik”. Millî Folklor 87, 159-169.Bonner C. (1910), Dionysiac Magic and the Greek Land of Cockaigne, Transactions and Proceedings of the American Philological Association, pp. 175-185. https://www.jstor.org/stable/pdf/282723.pdf?refreqid=excelsior%3A35fc7c922baa3c17bc2902b4f81559b0, Erişim Tarihi: 14-02-2019 12:35 UTCCerhas. (2018). http://cerhas.uc.edu/troy/q408.html, Erişim Tarihi: 23.12.2018Çanakkale Gündem. (2018). https://canakkalegundem.net/2018/01/14/troianin-yemekleri/, Erişim Tarihi: 07.01.2019Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürlüğü. (2018). http://www.canakkalekulturturizm.gov.tr/TR-70511/troia-oren-yeri.html, 10.12.2018Durlu Özkaya, F., Cömert, M. and Kızılkaya, Ö. (2009), “Turizm İşletmelerinde Zeytin Yağlılarımızın Yeri ve Önemi”. 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, Antalya.Erbay, K., A. (2006). Popüler Kültür ve Beslenme Biçimleri Örnek Olay: Döner Kebap. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.Ercan, F. (2013). Toplumlar ve Ekonomiler. Ankara: Bağlam Press.Gözüm, Y.Ü., Akşit, İ., Tolun, V., Özkök, F., Kaşıkçı, A. (2015) Troia, Çanakkale Valiliği, Karınca Yayıncılık.Güneş, G., Ülker, H.İ. and Karakoç, G. (2008), “Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemek Kültürünün Önemi”. II. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, AntalyaGürsoy, D. (2014), “Tarihin Süzgecinde Mutfak Kültürümüz”. İstanbul: Oğlak Yayınları.Halıcı, N. (2007). Mevlevi Mutfağı. Istanbul: Metro Kültür Yayınları.Hepper, F. N. (1992). Illustrate dencyclopedia of Bible plants. Leicester: Inter VarsityPress.Homeros (2007) İlyada (Çev. Azra Erhat; A. Kadir). İstanbul: Can YayınlarıHürriyet. (2018). http://www.hurriyet.com.tr/kral-midasin-son-yemeginde-bulustular-26702877, Erişim Tarihi: 25.12.2018Işın, M., P. (2018). Avcılıktan Gurmeliğe Yemeğin Kültürel Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Jones, G.,Halstead, P. (1995). Maslins, mixtures and monocrops: On th einterpretation of archaeobotanical crop samples of heterogeneous composition. Journal of Archaeological Science, 22(1), 103-114.Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2019). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR-80090/dokuz-tarihsel-katman.html, Erişim Tarihi: 10.01.2019Outram, A. K. (2008). Avcı Toplayıcı İnsanlar ve İlk Çiftçiler Tarihöncesinde Damak Tadının Evrimi. İçinde: Edt. P. Freedman, , Çev. N. Elhüseyni, Yemek Damak Tadının Tarihi, İstanbul: Oğlak Yayıncılık, ss. 35-61, 1. Baskı.Özgen, I. (2013). “Uluslararası Gastronomiye Genel Bakış”. In M. Sariisik (Ed.). Uluslararası Gastronomi: Temel Özellikler, Örnek Menüler ve Reçeteler. Ankara: Detay Yayıncılık.Özkök, F.; Sünnetcioğlu, A.; Sünnetcioğlu, S.; Karakaş, E. (2017). Turkish Culinary Culture In The Socialization Process. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel andHospitality Management, 14(3), 110-120.Petrini, C. (2001). Slowfood: Thecasefortaste. New York: Columbia UniversityPress.Renfrew, J. M. (1966). A Report on Recent Finds of Carbonized Cereal Grains and Seeds from Prehistoric Thessaly. Thessdika 5, 21-36.Riddle, J. M. (1985). Ancient and medieval chemotherapy forc ancer. Isis, 76(3), 319-330.Riehl, S. (1999). Bronze Age environment and economy in the Troad: the archaeobotany of Kumtepe an dTroy. Mo Vince-Verlag.Sissa, G.; Detienne M. (2000), The Daily Life of The Greek Gods, Stanford University Press, Stanford, California. Tolga, Ö., Yatkın, Ö. (2017). Antik Dönemdeki Damak Tadının Günümüz Yansıması (ReflectionthePalatalDelight of Ancient Periodto Modern-Day). Journal of TourismandGastronomyStudies. 5(Special issue2, 103-116Troya2018. (2018). http://www.troya2018.com/troyanin-lezzetleri-gunyuzunde, Erişim Tarihi: 22.12.2018Uhri, A. (2016). Anadolu Mutfak Kültürü’nün Kökenleri, İstanbul: Ege Yayınları.

Dokuz Katmanlı Troya Mutfağı

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 17 - 34, 28.02.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.534496

Öz

  1. Troia is one of the most famous ancient cities in theworld. With the declaration of 2018 as the year of Troia, this important ancient city region came to the agenda again. It has created momentum in the tourism in Canakkale. Archaeological researches of Troia have been revealed historical importance of it. These archaeological excavations also provide clues about what people eat and drink in ancient times.The importance of local food in terms of gastronomy tourism has been emphasized by many researches. It is thought that gastronomy tourists or culture tourists can also be curious about what people eat in the ancient times. For this reason, it is thought that it can be created a touristic product accordingly. From this point of view, it is aimed to
    reveal the food culture of Troia by scanning secondary data sources in this study. As a result of the investigations, it can be said that the first one of the basic factors that affect nutrition in Troas region and Troia is the geography, and the second is the historical process. In line with this information, it can be said that Mediterranean type nutrition culture prevails over the ages in general. It can be seen with sequence the consumption of meat of animals such as sheep, cattle, pig, goat (goat), deer and horse. However, tuna and shell fish are frequently seen. Wheat and barley varieties, grain products such as peas, chickpeas, broad beans and legumes are also consumed. It can be said that fruits such as olives, grapes and figs exist and tha tolive is a valuable nutrient.

Kaynakça

  • Abdurrezak, A.O., (2005). Sosyo-Kültürel Bağlamda Yemek ve İletişim, Milli Folklor, 9,(67). 1-16.Aslan, C. Günata, G.(2014). Troya: Protogeometrik, Geometrik ve Arkaik Dönemler. OLBA, XXII, 81-116.Aslan, R. (2012). Troas Bölgesi’nde Göçler, Diller ve Kültürler. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 10 (13), 17-30.Beşirli, H. (2010), “Yemek, Kültür ve Kimlik”. Millî Folklor 87, 159-169.Bonner C. (1910), Dionysiac Magic and the Greek Land of Cockaigne, Transactions and Proceedings of the American Philological Association, pp. 175-185. https://www.jstor.org/stable/pdf/282723.pdf?refreqid=excelsior%3A35fc7c922baa3c17bc2902b4f81559b0, Erişim Tarihi: 14-02-2019 12:35 UTCCerhas. (2018). http://cerhas.uc.edu/troy/q408.html, Erişim Tarihi: 23.12.2018Çanakkale Gündem. (2018). https://canakkalegundem.net/2018/01/14/troianin-yemekleri/, Erişim Tarihi: 07.01.2019Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürlüğü. (2018). http://www.canakkalekulturturizm.gov.tr/TR-70511/troia-oren-yeri.html, 10.12.2018Durlu Özkaya, F., Cömert, M. and Kızılkaya, Ö. (2009), “Turizm İşletmelerinde Zeytin Yağlılarımızın Yeri ve Önemi”. 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, Antalya.Erbay, K., A. (2006). Popüler Kültür ve Beslenme Biçimleri Örnek Olay: Döner Kebap. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.Ercan, F. (2013). Toplumlar ve Ekonomiler. Ankara: Bağlam Press.Gözüm, Y.Ü., Akşit, İ., Tolun, V., Özkök, F., Kaşıkçı, A. (2015) Troia, Çanakkale Valiliği, Karınca Yayıncılık.Güneş, G., Ülker, H.İ. and Karakoç, G. (2008), “Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemek Kültürünün Önemi”. II. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, AntalyaGürsoy, D. (2014), “Tarihin Süzgecinde Mutfak Kültürümüz”. İstanbul: Oğlak Yayınları.Halıcı, N. (2007). Mevlevi Mutfağı. Istanbul: Metro Kültür Yayınları.Hepper, F. N. (1992). Illustrate dencyclopedia of Bible plants. Leicester: Inter VarsityPress.Homeros (2007) İlyada (Çev. Azra Erhat; A. Kadir). İstanbul: Can YayınlarıHürriyet. (2018). http://www.hurriyet.com.tr/kral-midasin-son-yemeginde-bulustular-26702877, Erişim Tarihi: 25.12.2018Işın, M., P. (2018). Avcılıktan Gurmeliğe Yemeğin Kültürel Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Jones, G.,Halstead, P. (1995). Maslins, mixtures and monocrops: On th einterpretation of archaeobotanical crop samples of heterogeneous composition. Journal of Archaeological Science, 22(1), 103-114.Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2019). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR-80090/dokuz-tarihsel-katman.html, Erişim Tarihi: 10.01.2019Outram, A. K. (2008). Avcı Toplayıcı İnsanlar ve İlk Çiftçiler Tarihöncesinde Damak Tadının Evrimi. İçinde: Edt. P. Freedman, , Çev. N. Elhüseyni, Yemek Damak Tadının Tarihi, İstanbul: Oğlak Yayıncılık, ss. 35-61, 1. Baskı.Özgen, I. (2013). “Uluslararası Gastronomiye Genel Bakış”. In M. Sariisik (Ed.). Uluslararası Gastronomi: Temel Özellikler, Örnek Menüler ve Reçeteler. Ankara: Detay Yayıncılık.Özkök, F.; Sünnetcioğlu, A.; Sünnetcioğlu, S.; Karakaş, E. (2017). Turkish Culinary Culture In The Socialization Process. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel andHospitality Management, 14(3), 110-120.Petrini, C. (2001). Slowfood: Thecasefortaste. New York: Columbia UniversityPress.Renfrew, J. M. (1966). A Report on Recent Finds of Carbonized Cereal Grains and Seeds from Prehistoric Thessaly. Thessdika 5, 21-36.Riddle, J. M. (1985). Ancient and medieval chemotherapy forc ancer. Isis, 76(3), 319-330.Riehl, S. (1999). Bronze Age environment and economy in the Troad: the archaeobotany of Kumtepe an dTroy. Mo Vince-Verlag.Sissa, G.; Detienne M. (2000), The Daily Life of The Greek Gods, Stanford University Press, Stanford, California. Tolga, Ö., Yatkın, Ö. (2017). Antik Dönemdeki Damak Tadının Günümüz Yansıması (ReflectionthePalatalDelight of Ancient Periodto Modern-Day). Journal of TourismandGastronomyStudies. 5(Special issue2, 103-116Troya2018. (2018). http://www.troya2018.com/troyanin-lezzetleri-gunyuzunde, Erişim Tarihi: 22.12.2018Uhri, A. (2016). Anadolu Mutfak Kültürü’nün Kökenleri, İstanbul: Ege Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serdar SÜNNETÇİOĞLU (Sorumlu Yazar)


Ayşe SÜNNETÇİOĞLU


Ferah ÖZKÖK


Ümit ÇARBUĞA
0000-0003-0077-7410
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { gastoria534496, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {1}, pages = {17 - 34}, doi = {10.32958/gastoria.534496}, title = {DOKUZ KATMANLI TROYA MUTFAĞI}, key = {cite}, author = {Sünnetçioğlu, Serdar and Sünnetçioğlu, Ayşe and Özkök, Ferah and Çarbuğa, Ümit} }
APA Sünnetçioğlu, S. , Sünnetçioğlu, A. , Özkök, F. & Çarbuğa, Ü. (2019). DOKUZ KATMANLI TROYA MUTFAĞI . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , "2018 Troya Yılı" Özel Sayısı , 17-34 . DOI: 10.32958/gastoria.534496
MLA Sünnetçioğlu, S. , Sünnetçioğlu, A. , Özkök, F. , Çarbuğa, Ü. "DOKUZ KATMANLI TROYA MUTFAĞI" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 17-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/43598/534496>
Chicago Sünnetçioğlu, S. , Sünnetçioğlu, A. , Özkök, F. , Çarbuğa, Ü. "DOKUZ KATMANLI TROYA MUTFAĞI". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 17-34
RIS TY - JOUR T1 - DOKUZ KATMANLI TROYA MUTFAĞI AU - Serdar Sünnetçioğlu , Ayşe Sünnetçioğlu , Ferah Özkök , Ümit Çarbuğa Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.534496 DO - 10.32958/gastoria.534496 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 34 VL - 3 IS - 1 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.534496 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.534496 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research DOKUZ KATMANLI TROYA MUTFAĞI %A Serdar Sünnetçioğlu , Ayşe Sünnetçioğlu , Ferah Özkök , Ümit Çarbuğa %T DOKUZ KATMANLI TROYA MUTFAĞI %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 1 %R doi: 10.32958/gastoria.534496 %U 10.32958/gastoria.534496
ISNAD Sünnetçioğlu, Serdar , Sünnetçioğlu, Ayşe , Özkök, Ferah , Çarbuğa, Ümit . "DOKUZ KATMANLI TROYA MUTFAĞI". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 1 (Şubat 2019): 17-34 . https://doi.org/10.32958/gastoria.534496
AMA Sünnetçioğlu S. , Sünnetçioğlu A. , Özkök F. , Çarbuğa Ü. DOKUZ KATMANLI TROYA MUTFAĞI. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(1): 17-34.
Vancouver Sünnetçioğlu S. , Sünnetçioğlu A. , Özkök F. , Çarbuğa Ü. DOKUZ KATMANLI TROYA MUTFAĞI. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(1): 17-34.
IEEE S. Sünnetçioğlu , A. Sünnetçioğlu , F. Özkök ve Ü. Çarbuğa , "DOKUZ KATMANLI TROYA MUTFAĞI", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 1, ss. 17-34, Şub. 2019, doi:10.32958/gastoria.534496