Cilt: 14 Sayı: 4, 31.10.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Bilişim Teknolojileri Dergisi; araştırma ve derleme çalışmalarını Türkçe veya İngilizce olarak yayınlayan uluslararası hakemli bir dergi olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Açık erişim politikasını benimseyen dergimize, ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Dergimiz, ulusal ve uluslararası akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve bilim meraklılarına bilimsel niteliği yüksek ve özgün çalışmalar sunmayı amaç edinmektedir. Yazar bilgilendirme alanları ile makale inceleme ve kabul süreçleri hakkında büyük hassasiyet gösterilmekte ve kalite düzeyinin her sayıda arttırılması hedeflenmektedir.

Dergimizde, aşağıda sunulan ana çalışma alanları ve alt çalışma alanlarında yapılan makaleler yayınlanmaktadır. Ayrıca verilen alt çalışma alanlarına katkı sağlayacak diğer alanlar da dikkate alınabilmektedir.

Ana çalışma alanları:

 • Adli Bilişim
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilişim Sistemleri
 • Sağlık Bilişimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Temel Çalışma Alanlarında Yer Alan Bazı Konu Başlıkları (Alt Çalışma Alanları)

Yapay Zekâ

Siber Güvenlik

Sibernetik

Makine Öğrenmesi

Sistem Güvenliği

Sinyal İşleme

Hesapsal Zekâ

Bilgi Güvenliği

Çoklu Ortam Sistemleri

Derin Öğrenme

İhlal Tespit Sistemleri

Gerçek Zamanlı Sistemler

Bilgisayarla Görme

Bilgisayar Ağları

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Bilgisayar Grafikleri

Kablosuz Ağlar

Bilgisayar Biliminde Lojik

Resim ve Görüntü İşleme

Mobil Ağlar

Numerik Analiz

Bilimsel Hesaplama

Yazılım Tanımlı Ağlar

Kent Bilgi Sistemleri

Yumuşak Hesaplama

Biyoinformatik

Nesnelerin İnterneti

Yazılım Standartları

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Bulut Bilişim

Otomata ve Formal Diller

Graf Teorisi

Bilgi Sistemleri

Algoritmalar

Ayrık Matematik

Bilgi Kaynaklarının Yönetimi

Kriptografi

Robotik

Örgütsel Hesaplama

Steganografi

Modelleme ve Simülasyon

Olasılık ve İstatistik

Veri Yapıları

Oyun Teknolojileri

Sistem Mimarisi

Kuantum Hesaplama

Paralel ve Dağıtık Hesaplama

Dijital ve Sosyal Ağlar

İşletim Sistemleri

Programlama Dilleri

Bilişim Sistemlerinde Finans

Yazılım Güvenliği

E-Ticaret Uygulamaları

Biyomedikal Teknolojileri

Bilişim Sistemleri ve Pazarlama

Bilgisayar Mimarisi

Uzman Sistemler

İş Zekâsı

Optimizasyon Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri

Bilişim Suçları

Karar Destek Sistemleri

Teknoloji ve Suç Analizi

Proje Yönetimi

Bilişim Sistemleri ve Eğitim

Kaynak Yönetimi

Dijital Parmak İzi

Grafoloji

Dijital Belge İnceleme

Donanım Tasarımı

Yazılım Tasarımı

Bilgisayar Destekli Eğitim

BTD Yazım Kılavuzu için lütfen Tıklayınız...

Yayın İlkeleri
Bilişim Teknolojileri Dergisi (BTD) uluslararası hakemli bir dergi olarak bilimsel makalelerin yayınlanması süreçlerini işletmekte ve aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yayın hayatını sürdürmektedir.

 1. Yılda dört kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır.
 2. BTD, sadece elektronik olarak yayınlanmaktadır.
 3. Dergimiz aşağıdaki çalışma alanlarından üretilen makalelere yer vermektedir. (Alt konu başlıkları için Amaç ve Kapsam bölümümüzü inceleyiniz.)
  1. Adli Bilişim
  2. Bilgisayar Bilimleri
  3. Bilişim Sistemleri
  4. Sağlık Bilişimi
  5.  Yönetim Bilişim Sistemleri
 4. Dergiye gönderilen makaleler Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilmektedir.
 5. Gönderilen makalelerin inceleme ve değerlendirme süreci, “Kör Hakemlik” yöntemi ile (hakem ve yazarların birbirlerinin bilgilerini görmeleri engellenerek) yürütülmektedir.
 6. Dergimiz Açık Kaynak Yayın Politikasını benimsemektedir.
 7. Dergimizde, makale yayınlama ve yayınlanan makalelere erişim süreçlerinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yayına kabul edilen makaleler için yazarlara ve hakemlere ücret ödenmemektedir.
 8. Dergimizde makale değerlendirme sürecinin, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 6 ay sürmesi öngörülmektedir.
 9. Gönderilen makaleler için “Düzeltme” kararı alındığında yazarların 15 gün içinde gerekli düzeltmeleri yaparak makalenin son şeklini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Düzeltmeler belirtilen sürede yapılıp gönderilmediği takdirde, editörler makaleyi reddetme hakkına sahiptir.
 10.  Dergiye gönderilen makaleler, başka yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 11. Tez, sunum veya bildiri olarak kullanılmış ve makale olarak dergimize gönderilen çalışmalar için daha önceki kullanımına yönelik bilgiler aşağıdaki koşullara göre ilk sayfada dipnot olarak verilmelidir.
  1. Çalışma özet bildiri olarak yayınlanmış ise; bildiri başlığı, etkinliğin adı, tarihi ve yer bilgisi yazılmalıdır.
  2. Çalışma lisansüstü tezlerden üretilmiş ise; tezin adı, danışmanın adı, yapıldığı üniversite ve enstitü bilgileri ile birlikte tamamlanma tarihi ve yer bilgisi yazılmalıdır.
  3. Çalışma araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenmiş ise; destek sağlayan kuruluş adı, proje numarası ve tamamlandığı tarih bilgisi yazılmalıdır.
  4. Belirtilen koşullar dışında sunulmuş ve bir kısmı yayınlanmış çalışmalardan üretilmiş makaleler için etkinlik bilgileri ayırt edici şekilde yazılmalıdır.
 12. Gönderilen makaleler hakemlere sunulmadan önce aşağıdaki noktalar dikkate alınarak incelenmekte, değerlendirme sürecine uygun bulunan makaleler hakemlere gönderilmektedir:
  1. Yazım kurallarına uygunluğu
  2. Şekilsel olarak şablona uygunluğu
  3. Amaç ve kapsamına uygunluğu
  4. Yayın ilkelerine uygunluğu
  5. Yayın etiğine uygunluğu
  6. Bilimsel niteliği ve özgünlüğü
 13. Bir makale en az 3 hakem tarafından değerlendirilmekte ve yayına kabul edilmesi için ön şart olarak en az 2 hakem tarafından yayınlanmaya uygun görülmesi gerekmektedir. Hakem onayları sonrasında Baş Editör ve Yayın Kurulu, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda karar yetkisine sahiptir.
 14. Dergimize makale gönderen tüm yazarlar eşit haklara sahiptir. Makalelerin değerlendirme, kabul ve yayınlama süreçlerinde çalışma veya yazara herhangi bir ayrıcalık tanınmamaktadır. Kabul edilen makalelerin yayınlanma sırası, kabul zamanına bağlı olarak ayarlanmaktadır. Fakat Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
 15. Bir makale yayına kabul edildikten sonra, “Telif Hakkı Devir Formu” tüm yazarlar tarafından doldurulup imzalanarak dergi sistemine yüklenmelidir.
 16. Yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler, Bilişim Teknolojileri Dergisi tarafından yayın haklarının tümüne sahip olarak yayınlanmaktadır.
 17. Dergimize gönderilen makaleler intihal kontrol süreçlerinden (iThenticate vb.) geçirilmektedir. Yayından önce tespit edilen intihallerin %20’nin üstünde çıkması halinde, makale hakem değerlendirme süreci başlatılmadan reddedilmektedir. Yayınlandıktan sonra tespit edilen intihaller için yayından kaldırma işlemi uygulanmakta ve okuyucular için dergide bir editör notu yayınlanmaktadır.


Yayın Etiği
Dergimize çalışma gönderen yazarlar, değerlendirme yapan hakemler ve değerlendirme sürecinde bulunan editörler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür. Ayrıca, dergimiz COPE’nin Yazarlar ve Editör Kurulları için oluşturduğu uyulması gereken Temel Uygulamalar (https://publicationethics.org/core-practices) ile ilgili tüm süreci şeffaf bir şekilde yönetme gayretindedir.

Gönderilen ve yayınlanan çalışmalarda, çalışma değerlendirme süreci içinde bulunan tüm paydaşların uyması gereken Yayın Etiği kuralları her bir paydaş için ayrı olarak belirtilmektedir. Tüm paydaşlar sunulan kuralları ve dergide belirtilen yayın ilkelerini kabul etmiş olurlar.

Yazarlar:

 • Gönderilen, değerlendirme aşamasında olan veya yayınlanmış çalışmalarının başka bir dergiye gönderilmemesi, değerlendirme aşamasında olmaması ve yayınlanmamasını,
 • Yapılan çalışmanın intihal içermediğini ve intihal tarama uygulamalarından (iThenticate vb.) en fazla %20 benzerlik skoruna sahip olmaları gerektiğini,
 • Gönderilen çalışmaların dosya adı, içeriği ve ekleri dâhil olmak üzere hiçbir yerinde yazarlar ile ilgili çıkarımda bulunulacak bilgilerin yer almamasını,
 • Yazar sırasının çalışmaya katkı sırasına göre düzenlendiğini,
 • Çalışmanın bilimsel niteliği ve özgünlüğü olduğunu,
 • Herhangi bir izin alınması gerekliliğinde tüm izinlerin alınarak hem çalışma içinde ayrıntılı şekilde belirtildiğini hem de çalışmanın yüklenme aşamasında ek olarak yüklendiğini,
 • Tez, sunum veya bildiriden çıkartılmış çalışmaların açıkça belirtilmesi gerektiğini,
 • Çıkar çatışması durumunda editörlüğün bilgilendirilmesi gerektiğini,
 • Çalışmanın literatüre katkı sağlayabilmesi ve başka araştırmacılar tarafından kaynak gösterilmesi amacıyla içeriğin detaylı olarak sunulması gerektiğini,
 • Editörlüğün çalışma hakkında nihai kararı vermesini,
 • Çalışmada kullanılan ham veya işlenmiş verilerin talep edilmesi durumunda editörlüğe sunulacağını,
 • Çalışmada atıf verilen kaynakların kabul edilir, güvenilir ve tanınır yerlerden olduğunu,
 • Çalışmada kullanılan fon kaynaklarının doğru ve belirgin şekilde belirtilmesi gerektiğini,
 • Telif Hakkı Devir Formunda belirtilen kuralları


Hakemler:

 • Çalışmayı adil, hızlı, etkin, objektif ve detaylı olarak inceleyerek çalışmaya katkı sağlayacak şekilde değerlendirme raporunu sunacağını,
 • Çalışma hakkında süreç boyunca tüm gizlilik ilkelerine uyacağını,
 • Çıkar çatışması durumunda editörlüğün bilgilendirilmesi gerektiğini,
 • Nihai kararın Editörlük yetkisinde olduğunu,
 • Çalışmanın başka bir kaynakla ciddi bir benzerliğinin veya başka bir ortamda yayınlandığının tespiti durumunda Editörlüğün bilgilendirileceğini


Editörler:

 • Yazarları herhangi bir ayrımcılığa (dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet vb.) mahal vermeden eşit şekilde değerlendireceğini ve tüm süreçlerde tarafsız davranacağını,
 • Hem yazarların hem de hakemlerin gizliliği için tüm süreci gizlilikle yürüteceğini,
 • Çıkar çatışması gibi etik olmayan durumlarda süreci adil ve etik ilkeler çerçevesine getirecek adımlar atacağını


Araştırma Etiği

Yazarlar, çalışmalarında uyguladıkları araştırma yöntemleri ile ilgili aşağıdaki hususları kabul etmiş sayılırlar:

 • Araştırmanın özgün ve güncel olduğunu,
 • Dergide belirtilen tüm etik kurallara uygun olarak araştırmanın gerçekleştirildiğini,
 • Yasal/Özel izin belgesi alınması gerekliliğinde uygun bir şekilde süreci tamamlamayı,
 • Araştırma çıktılarının başka araştırmacılar tarafından kullanılması ve önerilen yöntemlerin tekrar uygulanabilmesi için yeterli detaylar ile sunulduğunu,
 • Araştırma için sunulan fon kaynaklarının açıkça belirtildiğini,
 • Araştırmaya katkı düzeyine göre yazarların sırasının belirlendiğini,
 • Gerekli durumlarda kullanılmış olan verilerin ham veya işlenmiş hallerinin Editörlük makamına sunulacağınıYasal/Özel İzin Belgesi Alınması

Etik Kurul izni gereken durumlarda Etik Kurul izninin alındığının makale içinde yer verilmesi açıkça (izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı) belirtilmelidir. Ayrıca, çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyona, kılavuzlara vb. uygun olarak gerçekleştirildiği beyan edilmelidir. Bu sebeple çalışmanın ilk yüklenmesi esnasında veya süreci başlamış çalışmalarda etik kurul izin belgesinin sisteme yüklenmesi ve çalışma içinde belirtilmesi gerekmektedir.

Etik Kurul izni gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir:
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmesi,
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

Çıkar Çatışması

Dergimiz çıkar çatışmalarını hakem değerlendirmelerinde adil bir şekilde yürütmek için çift taraflı kör hakemlik sürecini işletmektedir. Böylelikle değerlendirme süreci ve sonrasında hakemler ve yazarlar birbirlerinden haberdar olmayacaklardır. Sürecin yönetimini izleyen alan editörü ise çıkar çatışması oluşan durumlarda editörlüğe bilgi vererek ilgili çalışmanın başka bir alan editörüne yönlendirilmesini talep etmekle sorumludur.