Güvenlik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-2912 | e-ISSN 2147-5075 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi | http://www.jsga.edu.tr/guvben/guvben-dergi


Her hakkı saklıdır. Güvenlik Bilimleri Dergisi yılda iki defa yayımlanan;  yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanan ulusal hakemli bir dergidir.

Yayın Kurulu,  yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygı taşımaması şartını gözetmektedir.

Makalelerdeki görüş, sav, tez ve düşünceler yazarların kendi kişisel görüşleri olup, hiçbir şekilde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin veya Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nün görüşlerini ifade etmez.

Makaleler, Güvenlik Bilimleri Dergisi’ne referans verilerek akademik amaçlarla kullanılabilir.

Güvenlik Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler iade edilmez. Dergimiz “Açık erişimli” olup yayınlanan eserlerin tam metinlerine erişim ücretsiz olup, yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

Güvenlik Bilimleri Dergisi; ULAKBİM TR Dizin, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), EBSCO ve Araştirmax Bilimsel Yayın İndeksi veri tabanlarında taranmakta olup makalelere DOI numarası alınmaktadır.  

Güvenlik Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-2912 | e-ISSN 2147-5075 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi | http://www.jsga.edu.tr/guvben/guvben-dergi
Kapak Resmi


Her hakkı saklıdır. Güvenlik Bilimleri Dergisi yılda iki defa yayımlanan;  yayın prensipleri, bağımsız, ön yargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine dayanan ulusal hakemli bir dergidir.

Yayın Kurulu,  yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygı taşımaması şartını gözetmektedir.

Makalelerdeki görüş, sav, tez ve düşünceler yazarların kendi kişisel görüşleri olup, hiçbir şekilde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin veya Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nün görüşlerini ifade etmez.

Makaleler, Güvenlik Bilimleri Dergisi’ne referans verilerek akademik amaçlarla kullanılabilir.

Güvenlik Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler iade edilmez. Dergimiz “Açık erişimli” olup yayınlanan eserlerin tam metinlerine erişim ücretsiz olup, yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.

Güvenlik Bilimleri Dergisi; ULAKBİM TR Dizin, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), EBSCO ve Araştirmax Bilimsel Yayın İndeksi veri tabanlarında taranmakta olup makalelere DOI numarası alınmaktadır.  

Cilt 9 - Sayı 2 - 23 Kas 2020
 1. 1937 JANDARMA SUBAY SINIF OKULU MÜFREDAT PROGRAMI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 291 - 316
  İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU, Ebru DEMİRCİOĞLU, Duygu YILMAZ
 2. TÜRK JANDARMA-POLİS TEŞKİLATLARININ YAKINSAMASININ MAKARENKO’NUN MODELİYLE TANIMLANMASI
  Sayfalar 317 - 342
  Hüseyin SÜRÜCÜ
 3. POLİS ALIMLARINDA FİZİKSEL UYGUNLUK TESTLERİ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
  Sayfalar 343 - 360
  Mustafa KARATAŞ
 4. KAMU PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR GÜVENLİK KURUMU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 361 - 386
  Ümit GÜNER
 5. ÖNGÖRÜYE DAYALI KOLLUK TEMELİNDE ÖNLEYİCİ KOLLUK: RUSYA FEDERASYONU’NDAN ÖRNEKLER
  Sayfalar 387 - 418
  Nurettin ALKAN, Yunus Emre KARAMANOĞLU
 6. ÇALIŞANLARIN AMİRDEN TATMİNİ GÖREV PERFORMANSLARINI ETKİLER Mİ? SAVUNMA ALANINDA BİR KURUMDA UYGULAMA
  Sayfalar 419 - 434
  Mehmet KAHYA
 7. EL ŞEBAB’IN PROPAGANDA ARACI OLARAK COVID-19
  Sayfalar 435 - 458
  Özlem ÖZDEMİR
 8. IS IT ALL ABOUT A RATIONAL DUEL? A CRITIQUE OF BARGAINING MODEL OF WAR
  Sayfalar 459 - 478
  Sevinç ÖZTÜRK
 9. DISCUSSING THE GLOBAL SECURITY AND TERRORISM DILEMMA WITHIN THE FRAMEWORK OF CONSTRUCTIVISM IN THE 21ST CENTURY
  Sayfalar 479 - 500
  Vahit GÜNTAY
 10. INTERNATIONAL MIGRANTS AS A MATTER OF SECURITY: OPEN DOOR POLICY AND SYRIANS IN TURKEY
  Sayfalar 501 - 524
  Zuhal KARAKOÇ DORA
 11. TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK TOPLUMUN GÜVENLİK ALGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 525 - 554
  Hakan Ömer TUNCA, Ahmet KARADAĞ
 12. SEMPATİZAN, FAİL?: DÖRT DALGADA KADIN TERÖRİSTLER
  Sayfalar 555 - 576
  Zeynep EKİZ
 13. KUMDAN ORDULAR: ARAP ASKERİ ETKİNLİKLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
  Sayfalar 577 - 584
  Özkan KANTEMİR
Dizinler