Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF THE USE OF FRESH AND LYOPHILIZED BOZA ON BREAD QUALITY PROPERTIES

Yıl 2022, Cilt 47, Sayı 6, 1083 - 1091, 15.12.2022
https://doi.org/10.15237/gida.GD22024

Öz

Boza, a functional traditional beverage, is a product obtained by fermenting grains. In this study, the use of different proportions of boza (25%, 50%, 60% on flour basis) and lyophilized boza (5%, 8%, 10% on flour basis) as a starter and their effects on the microbiological, chemical, textural and sensory properties of bread were investigated. The addition of boza was found to increase dough extensibility and resistance to extension compared to control bread. The proportions of fresh boza or lyophilized boza were significantly correlated with the hardness of breads. In addition, the L value in boza added breads were significantly decreased compared with the control bread. It was determined that the lyophilization caused a significant decrease in lactic acid bacteria compared with yeast counts. The most acceptable group after the control bread was determined to be 25% fresh boza added bread and 5% lyophilized boza added bread.

Kaynakça

 • Akpinar-Bayizit, A., Yilmaz-Ersan, L., Ozcan, T. (2010). Determination of Boza’s Organic Acid Composition as It Is Affected By Raw Material and Fermentation. International Journal of Food Properties, 13, 648–656.
 • Alkay, Z., Kılmanoğlu, H., Durak, M.Z. (2020). Prevention of Sourdough Bread Spoilage by Antifungal Lactic Acid Bacteria Fermentation. European Journal of Science and Technology, 18, 379-388.
 • Altay, F., Karbancıoglu-Güler, F., Daskaya-Dikmen, C., Heperkan, D. (2013). A review on traditional Turkish fermented non-alcoholic beverages: Microbiota, fermentation process and quality characteristics. International Journal of Food Microbiology, 167, 44–56.
 • AOAC (1990). Official Methods of Analysis AOAC INTERNATIONAL. 15th Edition, Washington DC, the USA.
 • Arici, M., Daglıoglu, O. (2002). Boza: A Lactic Acid Fermented Cereal Beverage As A Traditional Turkish Food. Food Reviews International, 18(1), 39–48.
 • Arslan-Tontul, S., Erbas, M. (2020). Co-Culture Probiotic Fermentation of Protein-Enriched Cereal Medium (Boza). Journal of The American College Of Nutrition, 39(1), 72–81.
 • Bayat, G., Yıldız, G. (2019). The Special Fermented Turkish Drink: Boza. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (4), 2438-2446.
 • Bircan, D., Güray, C.T., Bostan, K. (2017). Farklı Yöntemlerle Ekşitilmiş Hamurlardan Ekmek Yapımı Üzerine Çalışmalar. Aydın Gastronomy, 1 (1), 1-8.
 • Boyaci Gunduz, C.P., Agirman, B., Erten, H. (2018). Salgam Powder Production From Fermented Salgam: A Traditional Turkish Lactic Acid Beverage. Carpathian Journal Of Food Science And Technology, 10(2), 37-47.
 • Burešová, I., Kráčmar , S., Dvořáková, P., Středa,, T. (2014). Glutensiz hamurun reolojik özellikleri ile biyolojik olarak mayalı ekmeğin kalitesi arasındaki ilişki. Tahıl Bilimi Dergisi, 60(2), 271-275.
 • Cemeroğlu, B. (2018). Gıda Analizleri. Bizim Grup Basımevi, Ankara, Türkiye, 4. Baskı. ISBN: 978-605-63419-3-9
 • Doğan, M., Tekiner, İ. H. (2020). Extracellular phytase activites of lactic acid bacteria in sourdough mix prepared from traditionally produced boza as starter culture. Food Health, 6(2), 117-127.
 • Feili, R., Zzaman, W., Abdullah, W.N.W., Yang, T.A. (2013). Physical and Sensory Analysis of High Fiber Bread Incorporated with Jackfruit Rind Flour. Food Science and Technology, 1(2), 30-36.
 • Gotcheva, V., Pandiella, S. S., Angelov, A., Roshkova, Z.G., Webb, C. (2000). Microflora identification of the Bulgarian cereal-based fermented beverage boza. Process Biochemistry, 36, 127–130.
 • Gotcheva, V., Pandiella, S. S., Angelov, A., Roshkova, Z.G., Webb, C. (2001). Monitoring the fermentation of the traditional Bulgarian beverage boza. International Journal of Food Science and Technology, 36, 129-134.
 • Hancioğlu, Ö., Karapınar, M. (1997). Microflora of Boza, a traditional fermented Turkish beverage. International Journal of Food Microbiology, 35, 271-274.
 • Heperkan, D., Daşkaya Dikmen, C., Bayram, B. (2014). Evaluation of lactic acid bacterial strains of boza for their exopolysaccharide and enzyme production as a potential adjunct culture. Process Biochemistry, 49(10), 1587-1594.
 • Kadan, R.S., Robinson, M.G., Thibodeaux, D.P., Pepperman, A.B. (2001). Texture and other Physicochemical Properties of Whole Rice Bread. Journal Of Food Science, 66, 7.
 • Kieffer, R., Wieser, H., Henderson, M.H., Graveland, A. (1998). Correlations of the Breadmaking Performance of Wheat Flour with Rheological Measurements on a Micro-scale. Journal of Cereal Science, 27, 53–60.
 • Milanović, V., Osimani, A., Garofalo, C., Belleggia, L., Maoloni, A., Cardinali, F., Mozzon, M., Foligni, R., Aquilanti, L., Clementi, F. (2020). Selection of cereal-sourced lactic acid bacteria as candidate starters for the baking industry. Plos One, 15(7), 1-21.
 • Moncheva, P., Chipeva, V., Kujumdzieva, A., Ivanoval, I., Dousset, X., Gocheval, B. (2003). The Composition of The Microflora of Boza, An Original Bulgarian Beverage. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 17(1), 164-168.
 • Pala, A. (2012). Farklı Yöntemlerle Kurutularak Elde Edilen Boza Tozunun Hamur Reolojik Ve Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Roberfroid, M. B. (2000). A European consensus of scientific concepts of functional foods. Nutrition, 16, 689-691.
 • Su, D., Ding, C., Li, L., Su, D., Zheng, X. (2005). Effect of endoxylanases on dough properties and making performance of Chinese steamed bread. European Food Research and Technology, 220, 540–545.
 • Üçok, E.F., Tosun, H. (2012). Şalgam Suyu Üretimi Ve Fonksiyonel Özellikleri. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), 17-26.
 • Zorba, M., Hancioglu, O., Genc, M. Karapinar, M., Ova, G. (2003). The use of starter cultures in the fermentation of boza, a traditional Turkish beverage. Process Biochemistry, 38, 1405-1411.

TAZE VE LİYOFİLİZE BOZA KULLANIMININ EKMEK KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Yıl 2022, Cilt 47, Sayı 6, 1083 - 1091, 15.12.2022
https://doi.org/10.15237/gida.GD22024

Öz

Fonksiyonel bir geleneksel içecek olan boza, tahılların fermente edilmesiyle elde edilen bir üründür. Bu çalışmada farklı oranlarda boza (un bazında %25, %50, %60) ve liyofilize boza (un bazında %5, %8, %10) ilavelerinin starter olarak kullanımı ve ekmeğin mikrobiyolojik, kimyasal, tekstürel ve duyusal özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Kontrol ekmeğine kıyasla boza ilavesinin hamur uzayabilirliği ve uzamaya karşı direnci arttırdığı görülmüştür. Taze boza veya liyofilize boza oranları, ekmeklerin sertliği ile önemli ölçüde ilişkilidir. Ayrıca boza ilave edilen ekmeklerde L değeri, kontrol ekmeğine göre önemli ölçüde azalmıştır. Liyofilizasyonun maya sayısına göre laktik asit bakterilerinde önemli bir düşüşe neden olduğu belirlenmiştir. Kontrol ekmeğinden sonra en kabul edilebilir grup %25 taze boza katkılı ekmek ve %5 liyofilize boza katkılı ekmek olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akpinar-Bayizit, A., Yilmaz-Ersan, L., Ozcan, T. (2010). Determination of Boza’s Organic Acid Composition as It Is Affected By Raw Material and Fermentation. International Journal of Food Properties, 13, 648–656.
 • Alkay, Z., Kılmanoğlu, H., Durak, M.Z. (2020). Prevention of Sourdough Bread Spoilage by Antifungal Lactic Acid Bacteria Fermentation. European Journal of Science and Technology, 18, 379-388.
 • Altay, F., Karbancıoglu-Güler, F., Daskaya-Dikmen, C., Heperkan, D. (2013). A review on traditional Turkish fermented non-alcoholic beverages: Microbiota, fermentation process and quality characteristics. International Journal of Food Microbiology, 167, 44–56.
 • AOAC (1990). Official Methods of Analysis AOAC INTERNATIONAL. 15th Edition, Washington DC, the USA.
 • Arici, M., Daglıoglu, O. (2002). Boza: A Lactic Acid Fermented Cereal Beverage As A Traditional Turkish Food. Food Reviews International, 18(1), 39–48.
 • Arslan-Tontul, S., Erbas, M. (2020). Co-Culture Probiotic Fermentation of Protein-Enriched Cereal Medium (Boza). Journal of The American College Of Nutrition, 39(1), 72–81.
 • Bayat, G., Yıldız, G. (2019). The Special Fermented Turkish Drink: Boza. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (4), 2438-2446.
 • Bircan, D., Güray, C.T., Bostan, K. (2017). Farklı Yöntemlerle Ekşitilmiş Hamurlardan Ekmek Yapımı Üzerine Çalışmalar. Aydın Gastronomy, 1 (1), 1-8.
 • Boyaci Gunduz, C.P., Agirman, B., Erten, H. (2018). Salgam Powder Production From Fermented Salgam: A Traditional Turkish Lactic Acid Beverage. Carpathian Journal Of Food Science And Technology, 10(2), 37-47.
 • Burešová, I., Kráčmar , S., Dvořáková, P., Středa,, T. (2014). Glutensiz hamurun reolojik özellikleri ile biyolojik olarak mayalı ekmeğin kalitesi arasındaki ilişki. Tahıl Bilimi Dergisi, 60(2), 271-275.
 • Cemeroğlu, B. (2018). Gıda Analizleri. Bizim Grup Basımevi, Ankara, Türkiye, 4. Baskı. ISBN: 978-605-63419-3-9
 • Doğan, M., Tekiner, İ. H. (2020). Extracellular phytase activites of lactic acid bacteria in sourdough mix prepared from traditionally produced boza as starter culture. Food Health, 6(2), 117-127.
 • Feili, R., Zzaman, W., Abdullah, W.N.W., Yang, T.A. (2013). Physical and Sensory Analysis of High Fiber Bread Incorporated with Jackfruit Rind Flour. Food Science and Technology, 1(2), 30-36.
 • Gotcheva, V., Pandiella, S. S., Angelov, A., Roshkova, Z.G., Webb, C. (2000). Microflora identification of the Bulgarian cereal-based fermented beverage boza. Process Biochemistry, 36, 127–130.
 • Gotcheva, V., Pandiella, S. S., Angelov, A., Roshkova, Z.G., Webb, C. (2001). Monitoring the fermentation of the traditional Bulgarian beverage boza. International Journal of Food Science and Technology, 36, 129-134.
 • Hancioğlu, Ö., Karapınar, M. (1997). Microflora of Boza, a traditional fermented Turkish beverage. International Journal of Food Microbiology, 35, 271-274.
 • Heperkan, D., Daşkaya Dikmen, C., Bayram, B. (2014). Evaluation of lactic acid bacterial strains of boza for their exopolysaccharide and enzyme production as a potential adjunct culture. Process Biochemistry, 49(10), 1587-1594.
 • Kadan, R.S., Robinson, M.G., Thibodeaux, D.P., Pepperman, A.B. (2001). Texture and other Physicochemical Properties of Whole Rice Bread. Journal Of Food Science, 66, 7.
 • Kieffer, R., Wieser, H., Henderson, M.H., Graveland, A. (1998). Correlations of the Breadmaking Performance of Wheat Flour with Rheological Measurements on a Micro-scale. Journal of Cereal Science, 27, 53–60.
 • Milanović, V., Osimani, A., Garofalo, C., Belleggia, L., Maoloni, A., Cardinali, F., Mozzon, M., Foligni, R., Aquilanti, L., Clementi, F. (2020). Selection of cereal-sourced lactic acid bacteria as candidate starters for the baking industry. Plos One, 15(7), 1-21.
 • Moncheva, P., Chipeva, V., Kujumdzieva, A., Ivanoval, I., Dousset, X., Gocheval, B. (2003). The Composition of The Microflora of Boza, An Original Bulgarian Beverage. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 17(1), 164-168.
 • Pala, A. (2012). Farklı Yöntemlerle Kurutularak Elde Edilen Boza Tozunun Hamur Reolojik Ve Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Roberfroid, M. B. (2000). A European consensus of scientific concepts of functional foods. Nutrition, 16, 689-691.
 • Su, D., Ding, C., Li, L., Su, D., Zheng, X. (2005). Effect of endoxylanases on dough properties and making performance of Chinese steamed bread. European Food Research and Technology, 220, 540–545.
 • Üçok, E.F., Tosun, H. (2012). Şalgam Suyu Üretimi Ve Fonksiyonel Özellikleri. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), 17-26.
 • Zorba, M., Hancioglu, O., Genc, M. Karapinar, M., Ova, G. (2003). The use of starter cultures in the fermentation of boza, a traditional Turkish beverage. Process Biochemistry, 38, 1405-1411.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hilal KILMANOĞLU> (Sorumlu Yazar)
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu
0000-0003-0561-4653
Türkiye


Meryem AKBAŞ Bu kişi benim
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-8626-4012
Türkiye


Seher KUMCUOĞLU>
EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR.
0000-0002-3663-2881
Türkiye


Şebnem TAVMAN>
EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR.
0000-0002-6042-7482
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 19 Ekim 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 47, Sayı 6

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gida1075716, journal = {Gıda}, issn = {1300-3070}, eissn = {1309-6273}, address = {}, publisher = {Gıda Teknolojisi Derneği}, year = {2022}, volume = {47}, number = {6}, pages = {1083 - 1091}, doi = {10.15237/gida.GD22024}, title = {THE EFFECT OF THE USE OF FRESH AND LYOPHILIZED BOZA ON BREAD QUALITY PROPERTIES}, key = {cite}, author = {Kılmanoğlu, Hilal and Akbaş, Meryem and Kumcuoğlu, Seher and Tavman, Şebnem} }
APA Kılmanoğlu, H. , Akbaş, M. , Kumcuoğlu, S. & Tavman, Ş. (2022). THE EFFECT OF THE USE OF FRESH AND LYOPHILIZED BOZA ON BREAD QUALITY PROPERTIES . Gıda , 47 (6) , 1083-1091 . DOI: 10.15237/gida.GD22024
MLA Kılmanoğlu, H. , Akbaş, M. , Kumcuoğlu, S. , Tavman, Ş. "THE EFFECT OF THE USE OF FRESH AND LYOPHILIZED BOZA ON BREAD QUALITY PROPERTIES" . Gıda 47 (2022 ): 1083-1091 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gida/issue/73077/1075716>
Chicago Kılmanoğlu, H. , Akbaş, M. , Kumcuoğlu, S. , Tavman, Ş. "THE EFFECT OF THE USE OF FRESH AND LYOPHILIZED BOZA ON BREAD QUALITY PROPERTIES". Gıda 47 (2022 ): 1083-1091
RIS TY - JOUR T1 - TAZE VE LİYOFİLİZE BOZA KULLANIMININ EKMEK KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ AU - HilalKılmanoğlu, MeryemAkbaş, SeherKumcuoğlu, ŞebnemTavman Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.15237/gida.GD22024 DO - 10.15237/gida.GD22024 T2 - Gıda JF - Journal JO - JOR SP - 1083 EP - 1091 VL - 47 IS - 6 SN - 1300-3070-1309-6273 M3 - doi: 10.15237/gida.GD22024 UR - https://doi.org/10.15237/gida.GD22024 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gıda THE EFFECT OF THE USE OF FRESH AND LYOPHILIZED BOZA ON BREAD QUALITY PROPERTIES %A Hilal Kılmanoğlu , Meryem Akbaş , Seher Kumcuoğlu , Şebnem Tavman %T THE EFFECT OF THE USE OF FRESH AND LYOPHILIZED BOZA ON BREAD QUALITY PROPERTIES %D 2022 %J Gıda %P 1300-3070-1309-6273 %V 47 %N 6 %R doi: 10.15237/gida.GD22024 %U 10.15237/gida.GD22024
ISNAD Kılmanoğlu, Hilal , Akbaş, Meryem , Kumcuoğlu, Seher , Tavman, Şebnem . "THE EFFECT OF THE USE OF FRESH AND LYOPHILIZED BOZA ON BREAD QUALITY PROPERTIES". Gıda 47 / 6 (Aralık 2022): 1083-1091 . https://doi.org/10.15237/gida.GD22024
AMA Kılmanoğlu H. , Akbaş M. , Kumcuoğlu S. , Tavman Ş. THE EFFECT OF THE USE OF FRESH AND LYOPHILIZED BOZA ON BREAD QUALITY PROPERTIES. GIDA. 2022; 47(6): 1083-1091.
Vancouver Kılmanoğlu H. , Akbaş M. , Kumcuoğlu S. , Tavman Ş. THE EFFECT OF THE USE OF FRESH AND LYOPHILIZED BOZA ON BREAD QUALITY PROPERTIES. Gıda. 2022; 47(6): 1083-1091.
IEEE H. Kılmanoğlu , M. Akbaş , S. Kumcuoğlu ve Ş. Tavman , "THE EFFECT OF THE USE OF FRESH AND LYOPHILIZED BOZA ON BREAD QUALITY PROPERTIES", Gıda, c. 47, sayı. 6, ss. 1083-1091, Ara. 2022, doi:10.15237/gida.GD22024

by-nc.png

GIDA Dergisi Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

GIDA / The Journal of FOOD is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/