Cilt: 2 - Sayı: 2

Yıl: 2017

Makaleler

Derleme

1. ATIKSULARIN GERİ KAZANILMASI VE YENİDEN KULLANILMASI

Araştırma Makalesi

3. Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Hedef Programlama Karma Modeli Kullanılarak Monoray Projelerinin Seçimi

Araştırma Makalesi

8. Yapay Arı Kolonisi ile Hazne Kapasitesinin Optimizasyonu: Köprüçay Örneği