Cilt: 17 - Sayı: 3

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Olgu Sunumu

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Mustafa DENİZ Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 0000-0002-6888-0388
Anatomi
Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Tıp, Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Mehmet Ali EREN HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ 0000-0002-3588-2256
Sağlık Bilimleri, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Tıp, Sağlık Bilimleri
Doç. Dr. Zülkif TANRIVERDİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Kardiyoloji
Üroloji
Dr. Öğr. Üyesi Evren BÜYÜKFIRAT HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ 0000-0002-6396-0426
Sağlık Bilimleri, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dr. Öğr. Üyesi Halil KAZANASMAZ HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0000-0003-4671-4028
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  / Journal of Harran University Medical Faculty