Yazar Rehberi ve ORCID ID

Yazar Rehberi

IBAD'gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

Hakem süreci tamamlanan makaleler, bekletilmeden aynı gün mevcut sayıda yayınlanacaktır. Yayımlanan her makaleye DOI numarası verilir.

Dergimizde yayınlanan makaleler için makale işleme ücreti zorunlu değildir. IBAD tarafından düzenlenmiş kongrelerde sunulan ve hakemlerden olumlu rapor alan makaleler ücretsiz yayımlanır. Diğer makalelerden başvuru sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın yayın giderleri için yayın ücreti talep edilir. Hakem süreci olumsuz sonuçlanan makalelerin ücretlerinin bakiyesi banka masrafı vb. zorunlu giderler kesildikten sonra yazara havale yoluyla iade edilir.

Yazarlar, makalelerini ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) üzerinden göndermelidirler. Makale gönderimi yardım videosu için lütfen tıklayınız.

Makaleniz ile ilgili her türlü konu için ilgili derginin editörü ile iletişime geçmelisiniz. DergiPark, makale değerlendirme sürecine müdahalede bulunamaz.

ORCID ID Bilgisi

Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. 

Bunun için tüm yazarlarımızın ORCID kaydını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, yazarlarımızn ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. 

 ORCID ID'nizi edinmek için lütfen tıklayınız: https://orcid.org/register