Yazar Rehberi ve Template Dosyası

YAZAR REHBERİ

IBAD'gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir (reddedilir) ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

Hakem süreci tamamlanan makaleler, bekletilmeden aynı gün editör kurulunun uygun göreceği sayıda yayınlanacaktır. Yayımlanan her makaleye DOI numarası verilir.

IBAD’da yayına kabul edilen makalelerin şekilsel bütünlüğü, mizanpajı standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda sekrteryal hizmetler, kaynakça düzenlemesi,  tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından gerçekleştirilir. Dergiye gönderilen tüm çalışmaların sekreteryal hizmet, mizanpaj, dizgi, kaynakça gösterme ve atıf kontrolü ile diğer düzenlemelere ilişkin işlemlerin maddi sorumluluğu yazarlara aittir. Bu işlemler için dergiye gönderilen  her bir aday makale için başvuru esnasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın ücret talep edilmektedir.

Yazarlar, makalelerini ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) üzerinden göndermelidirler. Email ile makale başvurusu alınmamaktadır. Makale gönderimi için lütfen tıklayınız.

Makaleniz ile ilgili her türlü konu için ilgili derginin editörü ile iletişime geçmelisiniz. DergiPark, makale değerlendirme sürecine müdahalede bulunamaz.

ORCID ID BİLGİSİ

Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. 

Bunun için tüm yazarlarımızın ORCID kaydını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, yazarlarımızn ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. 

ORCID ID'nizi edinmek için lütfen tıklayınız: https://orcid.org/register

DergiPark üzerinden nasıl makale gönderebilirim? (Genel Bilgiler)

DergiPark ana sayfasındaki Makale Gönderimi butonuna tıklayarak. Kullanıcı hesabınız varsa giriş yapmalı, yoksa yeni hesap oluşturmalısınız. Yeni hesap oluşturmak için tıklayınız. Makale göndermeden önce dergi editörü ile iletişime geçerek sorularınızı iletebilirsiniz.

TEMPLATE DOSYASI

Makale gönderirken kullanılacak template dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

Makale telif hakkı formuna ulaşmak için tıklayınız.

Yazarlar dergiye makale göndermek için ne yapmalı?

Yazar makale göndermeden önce giriş problemi yaşıyor olabilir. Kayıt olmadan ve giriş yapmadan makale gönderemez. Giriş yapıp/yapmadığını teyit ediniz.

Sistem ile ilgili sorun yaşarsanız öncelikle Explorer, Chrome vb. farklı internet tarayıcılarından yeniden deneyiniz. Sistemin kullanımı konusunda sadece teknik sorunlar (yazılımla ilgili sorunlar) için  dergiparkdestek@tubitak.gov.tr’ye, görüş ve önerileriniz için dergipark@ulakbim.gov.tr’ye, dergi editörü ile iletişime geçmek için ibadjournaleditor@gmail.com'a yazabilirsiniz.